Συμμετοχή του Hellug σε διαβουλεύσεις

P. Christeas xrg at linux.gr
Wed Jan 11 10:03:19 EET 2012


Καλημέρα,

Στο προηγούμενο ΔΣ συζητήσαμε ότι ο Hellug, ως φορέας, θα μπορούσε να 
υποβάλλει σχόλια στις δημόσιες διαβουλεύσεις (του opengov.gr ή άλλών φορέων).

Πιό συγκεκριμένα, τρέχει αυτή: http://www.opengov.gr/minreform/?p=126
η οποία φυσικά μας αφορά (και ατομικά, ως επαγγελματίες).

Αν, λοιπόν, έχετε μία ιδέα/πρόταση, που νομίζετε ότι θα ταίριαζε στο χαρακτήρα 
του συλλόγου, ας την συζητήσουμε εδώ. Αν όντως συμφωνεί η λίστα ότι η ιδέα 
εκφράζει το σύλλογο, την υποβάλλουμε ως hellug (αντί να μπαίνει μόνο με το 
όνομα του συγγραφέα της). Αυτό θα της δώσει (ελπίζουμε) μεγαλύτερο κύρος.

Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι (όχι σεντόνια tl;dr) και να λέμε πράγματα που 
βασίζονται σε όσα ήδη αναφέρει η διαβούλευση και τα συνημμένα της.

Για αρχή, είχα σκεφτεί τα εξής:
  1. (κάτι που ήδη προβλέπει η διαβούλευση) Να δώσουμε έμφαση στο χαρακτήρα 
"διασποράς" των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έναντι "ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος". Δηλαδή, να μήν είναι όλα μας τα δεδομένα σε έναν φορέα του 
κράτους. Αν υπήρχε 1 σημείο ελέγχου του κάθε πολίτη, αυτό θα βόλευε όποιον θα 
ήθελε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα κακόβουλα.

  2. (δεν έχει αναφερθεί, νομίζω) Να ζητήσουμε, για κάθε δημόσιο έγγραφο, να 
μπαίνει ο *παραλήπτης* του υποχρεωτικά ως πεδίο στο σώμα του εγγράφου, /μέσα/ 
από την υπογραφή. Αυτό, μας είπαν, προβλέπεται και από το νόμο. Τι σημαίνει; 
Ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί μόνο από το 
νόμιμο παραλήπτη του. Αν, αντίθετα, αρχίσει να "κυκλοφορεί" από υπηρεσία σε 
υπηρεσία, για άλλους σκοπούς, εκθέτει αυτούς που το κάνουν. 
    Πάλι, και αυτό το μέτρο έχει ως στόχο να προστατεύονται τα δεδομένα του 
πολίτη από κατάχρηση και συγκεντρωτισμό τους. 

  3. (νομίζω, ήδη συζητείται) Να δοθεί έμφαση στην σημειολογική απεικόνιση των 
πληροφοριών. Δηλαδή, να ορίσει από τώρα το πλαίσιο τι σημαίνει σωστή 
αναπαράσταση της πληροφορίας (άλλο πράγμα ένα δομημένο xml, άλλο ένα document 
και άλλο ένα σκαναρισμένο χειρόγραφο - έστω με html anchors). Και να γράψει 
ότι μόνο το σημειολογικό θεωρείται "πλήρως ψηφιακό έγγραφο", ώστε μια μέρα 
αυτό να είναι υποχρεωτικό..

Συμφωνείτε;

-- 
Say NO to spam and viruses. Stop using Microsoft Windows!


More information about the Hellug mailing list