Ενημέρωση για το ευρωπαϊκό έργο OPENSE

Ioannis Stamelos stamelos at csd.auth.gr
Mon Nov 21 13:11:01 EET 2011


Apologies for cross posting

====================================

Καλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του έργου OPENSE,
www.opense.net

Πρόκειται για την εκμάθηση
εννοιών και απόκτηση δεξιοτήτων της τεχνολογίας λογισμικού
(software engineering) μέσα από συμμετοχή σε έργα
ΕΛΛΑΚ, στο πλαίσιο μαθημάτων που προσφέρονται από
διάφορα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μεταξύ των οποίων και
το Α.Π.Θ.

με εκτίμηση
Ι.Σ.


#####################################
#Ioannis Stamelos
#Associate Professor
#Director of Postgraduate Studies
#Department of Informatics
#Aristotle University of Thessaloniki
#54124 Thessaloniki Greece
#URL: http://sweng.csd.auth.gr
#####################################
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: openSE_PressReleaseEMail_October2011_DirectUsers.pdf
Type: application/pdf
Size: 244354 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20111121/86260b42/attachment-0001.pdf>


More information about the Hellug mailing list