Τακτικές Συναντήσεις HEL.L.U.G. στο χώρο του Hackerspace την 1η Τετάρτη κάθε μήνα.

Nikos Kokkalis nickkokkalis at gmail.com
Sat Oct 22 17:57:55 EEST 2011


Καλησπέρα,
θέλω να σας ενημερώσω ότι κάθε πρώτη Τετάρτη του (κάθε) μήνα θα
προσκαλείται τακτική συνάντηση των μελών (και φίλων) της Hellug στο
Hackerspace. [1]

Οι συναντήσεις αυτές (που πιθανόν να συμπίπτουν  με συνεδριάσεις του
Δ.Σ. της Hellug -στο βαθμό που θα υπάρχει απαρτία των μελών του) έχουν
ως στόχο τόσο την τακτική συνεύρεση των μελών και των φίλων του Hellug
για συζητήσεις και για την εξυπηρέτηση διαδικαστικών θεμάτων τους
(π.χ. πληρωμή συνδρομής τους), όσο και την δυνατότητα επαφής τους και
γνωριμίας τους με το χώρο του Hackerspace και τα δρώμενα του.

Ευχαριστώ εκ μέρους του ΔΣ του Hellug το hackerspace.gr για την φιλοξενία του.

[1] http://hackerspace.gr/wiki/Main_Page

-- 
Nikos KokkalisMore information about the Hellug mailing list