Σχετικά με την ακατάπαυστη προώθηση κινητών τηλεφώνων μέσω του πλανήτη

George Notaras gnot at g-loaded.eu
Sat Jun 4 11:19:40 EEST 2011


On 04/06/2011 10:44, Nikos Roussos wrote:
> 2011/6/3 Kostis P. Ventrix <ventrix at gmail.com>:
>> done
>> http://feeds.feedburner.com/Androidgreecegrfoss
>> να γίνει η αλλαγή παρακαλώ ;)
> 
> done :)

Νίκο, ως διαχειριστής του πλανήτη ποια είναι η θέση σου;


More information about the Hellug mailing list