μπορώ να προκαλέσω droped packets στην ethX με sw?

Panagiotis Palias trendy at hellug.gr
Mon Mar 21 13:04:40 EET 2011


On 21/3/2011 12:51, Nick Demou wrote:
> μπορώ να προκαλέσω droped packets στην ethX με sw για να ελέγξω πως θα
> συμπεριφερθεί ένα πρόγραμμα?
> 

Ναι μπορείς. Γίνεται με το police του tc (και με άλλους τρόπους όπως με
rate-limiting στα iptables)
http://lartc.org/howto/lartc.adv-filter.policing.html
http://codingfreak.blogspot.com/2010/01/iptables-rate-limit-incoming.html
More information about the Hellug mailing list