βιβλία για το web

Richard Kweskin rkwesk at hellug.gr
Sun Feb 6 17:34:14 EET 2011


Γεια σας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει αυτά τα δύο βιβλία:

"Beginning WordPress 3" by Stephanie Leary ISBN = 978-14302-28950

"PHP: The Good Parts" by Peter MacIntyre ISBN = 978-0596804374

Richard


More information about the Hellug mailing list