Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2010 - Επικοινωνώντας στην Ψηφιακή Εποχή

Sophoklis Goumas olspookishmagus at gmail.com
Thu Nov 4 16:30:59 EET 2010


10-11 Νοεμβρίου 2010
Πολυχώρος ΑΠΟΛΛΩΝ Νομαρχίας Πειραιά

http://www.media.uoa.gr/usability/2010/


More information about the Hellug mailing list