Τι είναι ο hellug; Was Re: Πρόσκληση συμμετοχής στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΛΑΟΣ

Serafeim Zanikolas serzan at hellug.gr
Thu Oct 21 00:56:04 EEST 2010


On Wed, Oct 20, 2010 at 10:07:29PM +0300, Nikos Kokkalis wrote [edited]:
> Τι είναι τελικά ο hellug; Είναι lug ή είναι ένας σύλλογος που προωθεί το
> ΕΛ/ΛΑΚ;

Αμφότερα. Βλ. καταστικό:

http://hellug.gr/index.php/OSullogos/Katastatikogr#k2

-S


More information about the Hellug mailing list