Πρακτικά 4ου ΔΣ HELLUG 2010

George K. kargig.lists at gmail.com
Thu Apr 29 17:52:06 EEST 2010


Καλησπέρα,

Τα πρακτικά του 4ου ΔΣ HELLUG 2010 βρίσκονται στο wiki του συλλόγου:
http://wiki.hellug.gr/index.php/Πρακτικά_4ου_ΔΣ_2010


Με τιμή
-- 
Καργιωτάκης Γιώργος
Γραμματέας ΔΣ HELLUG 2010


More information about the Hellug mailing list