Πρακτικά 2ου ΔΣ HELLUG 2010

P. Christeas p_christ at hol.gr
Tue Mar 9 11:39:40 EET 2010


On Tuesday 09 March 2010, Alexios Zavras wrote:
> Leonidas Tsampros wrote [edited]:
> > Γιατί πρέπει ο σύλλογος να πληρώσει 1500Ε για να συμμετέχει στο ΕΕΛΛΑΚ;
> 
> διότι έτσι αποφάσισε ο σύλλογος,
> με ψηφοφορία των μελών του
> κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης.
> 
.. και μετά από αρκετή συζήτηση.
.. και γιατί αυτό είναι στο καταστατικό της ΕΕΛΛΑΚ, το οποίο δεν μπορούμε να 
παρακάμψουμε (αφού θέλουμε να συμμετέχουμε).

Να προσθέσω επίσης, ότι η Ε-ΕΛ/ΛΑΚ το 2009 βοήθησε ήδη το Hellug με ποσό 
αντίστοιχο της συμμετοχής αυτής. Και συνεχίζει να χρηματοδοτεί τους κοινούς 
σκοπούς που έχουμε.


-- 
Say NO to spam and viruses. Stop using Microsoft Windows!


More information about the Hellug mailing list