Πρακτικά 1ου ΔΣ HELLUG 2010

George K. kargig.lists at gmail.com
Thu Feb 25 19:09:57 EET 2010


Στο πρώτο ΔΣ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/02/2010 συζητήθηκαν
μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Λεπτομέρειες για τη μετακόμιση..
α) Πρέπει μέχρι τις 6-7 Μαρτίου να έχει τελειώσει η διαδικασία ώστε να
μην χρεώνεται ο σύλλογος χωρίς λόγο (ρεύμα, κοινόχρηστα, κτλ)
β) Τα πράγματα θα μεταφερθούν σε μια αποθήκη του ntua.
γ) Θα γίνει τουλάχιστον 1 επίσκεψη των μελών ΠΡΙΝ την μέρα της
μετακόμισης όπου πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:
    i) Ξεβίδωμα του rack που υπάρχει στην κουζίνα, πακετάρισμα, και να
μπουν κάποια ψιλοπράγματα από τη ντουλάπα σε πλαστικά κουτιά,
    ii) Μεταφορά των εγγράφων από τη ντουλάπα (μάλλον θα μεταφερθούν
όλα σε χώρο του Πάνου Χρηστέα)

2) Έγινε μια πρόταση για κατάργηση της members list ώστε να γίνονται
οι συζητήσεις όλες στην "HELLUG" αλλά τα περισσότερα μέλη του ΔΣ ήταν
ενάντια στην πρόταση.

3) Συζητήθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης για μπλουζάκια/κούπες/κτλ τα
οποία θα μπορούν να διατεθούν στις εκθέσεις ή στο (νέο) Lab μέσω της
ΕΛΛΑΚ. Επίσης ειπώθηκε πως θα μπορούσε να γίνει μια μαζική παραγγελία
για μπλουζάκια που θα αγοραστούν κατευθείαν από κάποιο κατάστημα αν
υπάρχει τέτοια πρόθεση από τα μέλη.

4) Συζήτηθηκε ο τρόπος συμμετοχής του συλλόγου στις εκθέσεις.
"To hellug μπορεί να συμμετέχει σε μία έκθεση ακόμα κι αν δεν βοηθήσει
κανένα μέλος του ΔΣ. Αρκεί μια ομάδα μελών να ενδιαφερθεί και να
προτείνει την συμμετοχή στο ΔΣ. Έπειτα το ΔΣ θα εγκρίνει τις προθέσεις
και όποια έξοδα."
Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα και σε συνεργασία με άλλες
ομάδες/συλλόγους με παραπλήσια ενδιαφέροντα.

5) Να μαζευτούν όλα τα sites, τα σχετικά με το σύλλογο. Σκοπός είναι
να φτιαχτεί μια "ομάδα web" που να έχει όρεξη και η οποία θα αναλάβει
την διαχείριση όλων των sites. Συμμετοχή σε αυτή την ομάδα μπορεί να
γίνει είτε μέσω mails είτε μέσω του wiki. Σκοπός είναι η ομάδα αυτή να
λειτουργεί όσο πιο αυτόνομα γίνεται.

6) Να γίνει προσέγγιση σε ομάδες και LUGs για να δούμε πως μπορούν να
συνδιοργανωθούν εκδηλώσεις σε αίθουσες που διαθέτουν (ή μπορούν να
ζητήσουν) οι ομάδες αυτές ώστε να διοργανωθούν κάποια events όπως αυτά
που είχαν γίνει πριν 2 χρόνια στο Πανεπ. Πειραιά. Επίσης θα πρέπει να
γίνει επαφή με τα LUGs εκτός Αθηνών για να δούμε αν υπάρχει κάποια
ανάγκη τους που μπορεί να καλυψει ο σύλλογος

7) Προσέγγιση με Έλληνες kernel/distro developers και προσπάθεια να
τους φέρουμε πιο κοντά στο σύλλογο.

8) Να πάρουμε rails και disks για τους servers που είχε φέρει ο
Κρανιδιώτης. Να ξεκαθαρίσουμε τους servers του συλλόγου. Να δωθούν
πίσω όποια μηχανήματα είναι δανεικά και ο σύλλογος δεν τα χρειάζεται
πια.

9) Καταγραφή (πάλι) για υπηρεσίες, κλπ.

10) Να μην μπει το OpenERP σε online μηχάνημα ώστε να προστατευτούν τα
δεδομένα των μελών όσο περισσότερο γίνεται. Θα δημιουργηθεί μία άλλη
public database με τα εντελώς απαραίτητα στοιχεία των μελών, δηλ
member id, όνομα, επώνυμο, ιδιώτητα/εργασία (το πεδίο αυτό θα επιλέγει
το μέλος αν θέλει να εμφανίζονται τα στοιχεία του ή όχι).

11) Προσπάθεια για σύσταση ομάδας εργασίας με στόχο να στηθεί ένα LDAP
ώστε τα μέλη να έχουν ένα κεντρικό password για όλες τις υπηρεσίες του
συλλόγου.Εκκρεμεί η ενημέρωση του ΔΣ/συλλόγου για κάποια θέματα που βρισκόταν
σε εξέλιξη από μέλη του προηγούμενου ΔΣ. Αυτό μπορεί να γίνει άνετα
την μέρα που θα μαζευτούν τα μέλη στο παλιό εργαστήριο για να
βοηθήσουν στην μετακόμιση.


Τα μέλη καλούνται για συμμετοχή στην ομάδα που θα βοηθήσει α) στην
μετακόμιση β) στην ομάδα web γ) στην ομάδα που θα ασχολείται με τις
εκθέσεις δ) στην ομάδα LDAP. Σύντομα θα υπάρξουν και εγγραφές στο
forum και στο wiki (εκτός των λιστών) ώστε να αρχίσουν να
συστήνονται/οργανώνονται οι ομάδες.

Με τιμή,
-- 
Καργιωτάκης Γιώργος


More information about the Hellug mailing list