Η κυρία Διαμαντοπούλου "υπέρ" του ανοιχτού λογισμικού

nikos roussos nikos at hellug.gr
Tue May 19 11:46:39 EEST 2009


On Tue, 19 May 2009 11:35:34 +0300
Kostas Boukouvalas <boukouvalas at gmail.com> wrote:

> Συγγνώμη, αλλά ένας νεοδημοκράτης θα αντιτείνει και με το δίκιο του:
> "ε και; και η Ν.Δ. στηρίζει το Ανοιχτό Λογισμιικό, τόσα dual-boot
> συστήματα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας επί Μαριέττας Γιαννάκου
> μπήκαν στα σχολεία". 

έχεις κάποιο link για το παραπάνω; γιατί δεν είχε πέσει στην αντίληψη
μου κάποια τέτοια απόφαση

-- 
nikos roussos
pgp: 1AFCC7D3
[ http://autoverse.net/ ]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090519/695fb0ba/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list