διημερίδα πληροφορικής @ Ηράκλειο

nikos roussos nikos at hellug.gr
Sun Mar 15 02:39:24 EET 2009


μια μικρή ενημέρωση..

μόλις επέστρεψα από ηράκλειο και απ' τη διημερίδα που οργάνωσε ο φοιτητικός
σύλλογος επιστημόνων υπολογιστών του πανεπιστημίου. γενικώς υπήρχε αρκετός
κόσμος και αρκετό ενδιαφέρον για θέματα ελεύθερου λογισμικού ενώ η σχετική
συζήτηση κράτησε κάτι λιγότερο από δύο ώρες.

παρόντες ήταν και αρκετοί φοιτητές του τ.ε.ι. ηρακλείου που έχουν συγκροτήσει
μια ομάδα ελεύθερου λογισμικού [http://lug.teicrete.gr/] αρκετά δραστήρια, και
ήταν μια καλή ευκαιρία να τονιστεί πως ο hellug μπορεί να βοηθήσει με όποιο
τροπο μπορεί τέτοιες προσπάθειες.


-- 
nikos roussos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20090315/5f666dcd/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list