Επιδοτούμενα Σεμινάρια Ανοικτού Λογισμικού

Theodoros G. Karounos karounos at mail.ntua.gr
Thu May 15 22:03:53 EEST 2008


Στο πλαίσιο του έργου ΔΙΕΠΤΕΛΟ το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα
διοργανώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 76
ωρών με αντικείμενο «Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Ανοικτού Λογισμικού
για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Εφαρμογών».
...
http://ub0.cc/l/4


More information about the Hellug mailing list