3ο Ενιαίο Λύκειο Αλίμου

P. Christeas p_christ at hol.gr
Mon Apr 14 16:14:55 EEST 2008


On Monday 14 April 2008, Panagiotis Kranidiotis wrote:
> Ίσως θα ήταν καλό να κάνουμε ένα workshop (ακόμα και online) με το να
> μοιράσουμε τις εμπειρίες μας και να συντονίσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο
> παρουσιάσεων που να λειτουργεί ώς δεξαμενή πληροφοριών για όλους.

Συμφωνώ απόλυτα.
More information about the Hellug mailing list