Χρήστες Gentoo

Aggelos Orfanakos aggelos.orfanakos at gmail.com
Wed Apr 2 16:09:52 EEST 2008


Καλησπέρα,

Εδώ και κάποιες μέρες έχω φτιάξει στο dev space μου έναν χάρτη στον
οποίο προσπαθώ(ούμε) να συγκεντρώσουμε τους χρήστες Gentoo στην Ελλάδα,
με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί ίσως μία κοινότητα.

Αν το Gentoo είναι η κύρια επιλογή σας για distro (ή αν έστω το
χρησιμοποιείτε συχνά) και θέλετε να προστεθείτε στον χάρτη, μπορείτε να
βρείτε τον χάρτη και περισσότερες πληροφορίες στο URL:

http://dev.gentoo.org/~agorf/users/

Ευχαριστώ,

-- 
Aggelos Orfanakos, http://agorf.gr/
More information about the Hellug mailing list