Συνεδρίαση ΔΣ (18.03.08)

nikos roussos nikos at hellug.gr
Wed Mar 19 17:36:16 EET 2008


συνοπτικά τα θέματα που συζητήθηκαν χτες:
(επισυνάπτω και το log της συνεδρίασης)


- συζητήθηκε η παρουσία μας στο συνέδριο και είπαμε να δώσουμε κυρίως έμφαση
στο πως μπορεί ο σύλλογος να βοηθήσει με ό,τι μέσα διαθέτει τις κοινότητες.

- αποφασίστηκε η πληρωμή των εξόδων του εργαστηρίου για τον μάρτιο να γίνει
κανονικά απ' το ταμείο του συλλόγου.

- δημιουργία ομάδας οργάνωσης της συμμετοχής του συλλόγου autonomia2008
(θα ακολουθήσει σχετικό mail)

- δημιουργία νέας διαχειριστικής ομάδας εργαστηρίου. κυρίως για το άνοιγμα
αλλά και δοκιμή των παλιών μηχανημάτων με προοπτική δωρεάς όσων δουλεύουν σε
σχολεία.
(θα ακολουθήσει σχετικό mail)

- δημιουργία ομάδα σεμιναρίων σε σχολεία και ιεκ και στη συνέχεια επαφές με
καθηγητές και διευθυντές.
(θα ακολουθήσει σχετικό mail)

- ανοιχτή συζήτηση στη λίστα για το ποιες πρέπει να είναι οι θέσεις του
συλλόγου ενόψειν της συνάντησης με το υπουργείο.
(θα ακολουθήσει σχετικό mail)
--
nikos roussos
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ds.log
Type: text/x-log
Size: 31134 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080319/3e5d9f23/attachment.bin>


More information about the Hellug mailing list