Άρθρο στην Ναυτεμπορική για εφορίες

nikos roussos nikos at hellug.gr
Mon Mar 3 14:24:09 EET 2008


On Sun, 2 Mar 2008 17:23:49 +0200
"Nick Demou" <ndemou at gmail.com> wrote:

> 2008/3/2 nikos roussos <nikos at hellug.gr>:
> > [...]
> >  το τελικό κείμενο του πάνου είχε άλλωστε και αρκετά links με μελέτες και
> >  περιπτώσεις υιοθέτησης του ελευθέρου λογισμικού στην ευρωπαϊκή ένωση. το
> 
> που υπάρχει το τελικό κείμενο?

το τελικό κείμενο είναι ουσιαστικά αυτό που έχει στείλει ο πανος σε
προηγούμενο mail + τα links--
nikos roussos
More information about the Hellug mailing list