Διαβούλευση για το OLPC !

Tsabolov Sergey econlab at uom.gr
Fri Feb 8 17:45:21 EET 2008


Θα έπρεπε και πρέπει να το κάνουμε άλλα λέτε ότι θα το ακούσει ο
"σκουφης" , ότι πει μαμά εταιρία θα γίνει οι μς όποτε δεν νομίζω ότι
είναι λύση το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και μάλλον ένα από τα
πολλά είναι να κάνουμε ενημέρωση το γονέων στα σχολεία π.χ. και γενικά
να μάθει ο απλός γονέας-χρήστης ότι υπάρχει διαφορετική επιλογή το ος
και όταν θα μάθουν ότι υπάρχει κάποια στιγμή όλοι αυτοί θα απαιτήσουν
να ενσωματωθεί στο σχολείο και "ΕΣΔΛ" θα γίνει αρκεί να ξέρουν ότι
υπάρχει .

Ότι δεν ξέρουν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα όχι ότι δεν
μπορεί να γινει , κάντε απλη ερώτηση στους γονείς στο σχολείο ξέρουν ότι
υπάρχει Λίνουξ όταν περνούν ένα Η/Υ για τα παιδιά τους


Απάντηση θα είναι οι όχι οι και τη είναι αυτό ???

Άλλα πρέπει να κάνουμε κάτι και αυτό που έγραψα παραπάνω πιστευο είναι
το όπλο μας ώστε να ακουστεί και να ενσωματωθεί το Ανοικτό Λογισμικό
στην εκπαίδευση .


O/H Καινουργιάκης Γιώργος έγραψε:

> Διαβουλεύονται για το OLPC και αν δεν κάνουμε αισθητή την παρουσία μας
> (όλοι που ασχολούνται με το open source) μάλλον θα το <<διαβουλεύσουν>>
> για πάντα !
> Αθάνατε αλογοσκούφη ξανά προς την δόξα τραβάς !
>
> http://www.tetradio.gr/xoops20132/html/modules/statements/item.php?itemid=16
>
> Πρέπει να κάνουμε κάτι μέχρι την Παρασκευή 04 Απριλίου 2008
> Να στείλουμε και τις δικές μας διαβουλεύσεις ! στους αλήτες
>
>    
> ---------------------------------
> Χρησιμοποιείτε Yahoo!
> Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
> http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
>  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080208/4b8d616b/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 252 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080208/4b8d616b/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list