μελέτες για ελεύθερο λογισμικό

Asterios asterios at gmail.com
Thu Jan 31 19:41:15 EET 2008


O/H nikos roussos έγραψε:
> Κατόπιν συννενόησης με τον αντιπρόεδρο του HELLUG, Παναγιώτη Κρανιδιώτη, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια σελίδα στο site του συλλόγου, στην οποία θα υπάρχουν συγκεντρωμένες όσες μελέτες έχουμε υπόψην μας για τη χρήση ελεύθερου λογισμικού στη δημόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση.
>
> Παρακαλούνται όσοι έχουν υπόψην τους σχετικές μελέτες να τις προωθήσουν στο σχετικό email (webmaster_at_hellug_dot_gr)
>
>
> Ευχαριστώ

* Reports, surveys κλπ
http://en.wikibooks.org/wiki/UNDP-APDIP_Books -- UNDP-APDIP / IOSN FOSS
Primers
http://www.becta.org.uk/corporate/publications/documents/BEC5606_Case_Study_16.pdf
-- Open Source Software in Schools: A case study report (UK BECTA)

* Ευρωπαϊκά projects
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/452 -- IDABC Open Source Observatory
http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/ -- FLOSS report
http://flosspols.org/deliverables.php -- FLOSSpols deliverables
http://www.flossworld.org/presentations.php -- FLOSSworld presentations

* Papers
http://opensource.mit.edu/online_papers.php -- MIT FOSS papers
http://ideas.repec.org/a/tpr/inntgg/v1y2006i3p119-176.html -- Open
Standards, Open Source, and Open Innovation: Harnessing the Benefits of
Openness

* Κρατικές πρωτοβουλίες
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/470 -- FOSS adoption case studies
http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p03_opensource_paper_english.pdf --
Open Source Software in e-Government (Danish Board of Technology)
http://opensource.mampu.gov.my/ -- Malaysian FOSS Initiative
http://www.zdnetasia.com/insight/specialreports/0,39044853,39230757,00.htm
-- CNET Report on FOSS use by Asian governments (2005)

-- 
Asteris Masouras
Software Engineer - Translator
http://oneiros.gr/blog
GPG public key ID: 0x0AE9A362
Digital rights in Greece: http://digitalrights.gr
"Sed quis custodiet ipsos custodes"
-- Juvenal (ca. 60 to 130 AD), Sat. 6, 347
More information about the Hellug mailing list