Συνάντηση Στυλιανίδη με τον κ. Bill Gates

Γιώργος Ε. Κυλάφας gekylafas at gmail.com
Sat Jan 26 17:17:59 EET 2008


Ήταν Σάββατο 26/01/2008, όταν Thanos έγραψε:
> Συνάντηση με τον Gates θα έχει ο κ. Στυλιανίδης «στο πλαίσιο της
> πολιτικής του Υπουργείου για την ψηφιακή σύγκλιση».
> http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6083207
>
> Προσωπικά πιστεύω πως από το νομοσχέδιο σχετικά με την Microsoft το
> χειρότερο κομμάτι είναι εκείνο που αναφέρεται για χορήγηση λογισμικού
> και τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση. Δηλαδή τους μελλοντικούς πελάτες να
> τους πιάσουμε από την αρχή μαθαίνοντας τους για το λογισμικό μας και
> μετά σιγά μην ψάξουν για εναλλακτικές λύσεις.

Κι όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι βόρειοι γείτονές μας επενδύουν για τη 
μελλοντική ανάπτυξη της χώρας τους στο ελεύθερο λογισμικό:
"Every Student in the Republic of Macedonia [sic] to Use Ubuntu-Powered 
Computer Workstations"
http://www.ubuntu.com/news/macedonia-school-computers

"[The FYROM] Ministry of Education and Science will deploy more than 180,000 
workstations running Canonical’s Edubuntu 7.04 as part of its "Computer for 
Every Child" project. [...] The first 7000 computers pre-installed with 
Ubuntu were shipped on September 4th 2007. [...] The Republic of Macedonia 
[sic] is showing tremendous vision by deciding its own destiny in choosing 
how its children will learn through computing – said Mark Shuttleworth, 
founder of the Ubuntu project".

«Πενία τέχνας κατεργάζεται», λέει ο λαός μας και οι περίπτωση των Σκοπιανών 
είναι μια τέτοια: δεν έχουν τα λεφτά για να τα σκορπάνε σε «70.000 άδειες 
λογισμικού», οπότε προτιμούν τη μακροπρόθεσμα (πολύ) φθηνότερη λύση. 
Παράλληλα, όμως, και αυτό είναι πιο σημαντικό, κάνουν και μια στρατηγική 
επιλογή για την τεχνολογική κατάρτιση των μελλοντικών πολιτών τους.

-- 
Γιώργος
http://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Inline_replying
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20080126/af11a7e3/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list