Re: Ανακοίνωση hellug φόρουμ

ndemou at gmail.com ndemou at gmail.com
Wed Oct 24 11:51:59 EEST 2007


On 10/23/07, Giannis Stoilis <giannis at stoilis.gr> wrote:
> On 10/22/07, ndemou at gmail.com <ndemou at gmail.com> wrote:
> > "Σε κάθε δημοσίευσή σας στο φόρουμ αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP από
> > την οποία συνδέστε (δεδομένα σύνδεσης). Αν κατά την κρίση των
> > υπευθύνων του φόρουμ:
> >   α) είτε οι ενέργειες σας απειλούν την εύρυθμη λειτουργία του φόρουμ
> >   β) είτε παραβιάζετε κατ επανάληψη τους όρους χρήσης χρήστης του φόρουμ
> > τότε είναι πιθανόν να αξιοποιήσουμε τα παραπάνω δεδομένα σύνδεσης για
> > να εμποδίσουμε περαιτέρω βλαβερές ενέργειες ή παραβιάσεις απο την
> > πλευρά σας."
> >
> > (προσοχή: *ίσως* η πρακτική αυτή να έρχεται σε αντίθεση με τον ν.3471
> > - "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
> > στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών"[1] Διότι σε μερικά σημεία ο
> > σχετικός νόμος είναι υπερβολικά απαιτητικός)
>
> Έριξα μια ματιά στο νόμο και δυσκολεύομαι να βρω τα συγκεκριμένα
> σημεία που ορίζουν αυτά που λες. Επειδή φαίνεται να γνωρίζεις πολλά
> για το θέμα αυτό, μπορείς να μου τις βασικές παραγράφους που θα πρέπει
> να προσέξουμε;

δυστυχώς δεν γνωρίζω πολλά και δεν έχω και καμία νομική παιδεία (εξ ου
και τόνισα το *ίσως*). Αν γνώριζα δεν θα δίσταζα να σας κάνω
προτάσεις. Έχω απλά διαβάσει πρόσφατα το νόμο (κατα κύριο λόγο απο
περιέργεια). Δυστυχώς όμως οι Νόμοι είναι γραμμένοι σαν man pages -
δηλαδή για αυτόν που ήδη γνωρίζει και απλά θέλει να θυμηθεί. Συνεπώς
μπορεί να έχω βγάλει εντελώς λάθος συμπεράσματα.

Εν πάση περιπτώσει θα αναφέρω παρακάτω τα σημεία που μοιάζουν σχετικά
και οδήγησαν εμένα στο "προσοχή: *ίσως* η πρακτική αυτή να έρχεται σε
αντίθεση με..."

Καταρχήν εστιάστε την προσοχή σας στα σημεία που αναφέρονται στα
"δεδομένα κίνησης και θέσης" του χρήστη διότι από όσα καταλαβαίνω η IP
του χρήστη του φόρουμ αλλά και το ζευγάρι IP,time είναι τέτοια
δεδομένα[2]

Για την επεξεργασία και διαβίβαση σε τρίτους αυτών των δεδομένων ο
νόμος δείχνει εξαιρετικά αυστηρός. Βλ. π.χ. αυτά τα αποσπάσματα απο το
νόμο:

4. Ο φορέας παροχής δημοσίου δικτύου ή και διαθέ−
σιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί [...]
τα δεδομένα κίνησης και θέσης ή
να τα διαβιβάζει σε τρίτους για άλλους σκοπούς, εκτός
εάν ο συνδρομητής ή ο χρήστης έχει ρητά και ειδικά
δώσει τη συγκατάθεσή του.
[...]
Όταν τα δεδομένα [θέσης και κίνησης] διαβιβάζονται
σε τρίτους, η συγκατάθεση απαιτείται να είναι έγγραφη.
[...]
1. Τα δεδομένα κίνησης που αφορούν συνδρομητές
και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία
και αποθηκεύονται από τον φορέα παροχής δημοσίου
δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλε−
κτρονικών υπηρεσιών, με τη λήξη της επικοινωνίας κα−
ταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα με κατάλληλη
κωδικοποίηση, με την επιφύλαξη [...]


Απο τύψεις που σας έχωσα σε αυτή την νομική ανασφάλεια εψαξα λίγο και
στο google και βρήκα ότι ένας ενδιαφέρων Έλληνας bloger
(elawyer.blogspot.com) έχει ασχοληθεί αρκετά με τον εν λόγω νόμο και
σχετικά θέματα αλλά δεν βρήκα κάποια απευθείας αναφορά στο δικό μας.

Πάντως σε ένα πιθανά σχετικό post του[1] γράφει (αναφερόμενος στην IP
ενός blog poster ο οποίος κάνει post κάτι που θίγει έναν τρίτο):
"Μπορεί να ζητηθεί *άρση του απορρήτου*, ώστε να αποκαλυφθεί το IP
[του blog poster] και ακολούθως η ταυτότητα του συνδρομητή;"
υπονοώντας ξεκάθαρα πως ο νόμος θεωρεί την IP του blog poster
ευαίσθητη και μάλιστα απόρρητη πληροφορία  (παρεμπιπτόντως καταλήγει
πως είναι απίθανο). Στην περίπτωση μας είναι κατ'εμέ λογικό, πως ότι
ισχύει για την IP ενός blog poster θα ισχύει και για την IP ενός forum
poster.

Προσοχή όμως στο ότι σε αυτή την ιστορία κάποιος ΤΡΙΤΟΣ ζητά την
αποκάλυψη του IP του poster απο τον bloger. Δεν γίνεται απευθείας
χρήση αυτής από τον ίδιο τον bloger (δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό αλλά
θα μπορούσε).

Επίσης ο e-lawyer ενώ κάνει σαφείς αναφορές στην τήρηση IP logs των
posters δεν σχολιάζει ποτέ ότι αυτό πιθανόν να αντίκειται σε κάποιον
νόμο. Αυτό υποστηρίζει την περίπτωση να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα
τουλάχιστον με την τήρηση τέτοιου log απο πλευράς των bloger (και
συνεπώς λογικά και των forums).

Υ.Γ.: να αναφέρω πως προσωπικά το βρίσκω θεμιτό να κρατάτε για λίγους
μήνες τις IPs των posters και να συμβουλεύεστε αυτά τα στοιχεία εφόσον
το κάνετε μόνο και μόνο για να προστατευτείτε απο τις κακόβουλες
ενέργειες κάποιων.

______________________
[1] "Η ιδιότυπη ασυλία των bloggers"
http://elawyer.blogspot.com/2007/09/bloggers_30.html

[2] από τον νόμο:
3. «δεδομένα κίνησης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται
σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας
επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
της χρέωσής της. Στα δεδομένα κίνησης μπορεί να πε−
ριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός, η διεύθυνση, η
ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού
του συνδρομητή ή και χρήστη, οι κωδικοί πρόσβασης,
τα δεδομένα θέσης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και
λήξης και η διάρκεια της επικοινωνίας, ο όγκος των
διαβιβασθέντων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με
το πρωτόκολλο, τη μορφοποίηση, τη δρομολόγηση της
επικοινωνίας καθώς και το δίκτυο από το οποίο προέρ−
χεται ή στο οποίο καταλήγει η επικοινωνία.
4. «δεδομένα θέσης»: τα δεδομένα που υποβάλλονται
σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερμα−
τικού εξοπλισμού του χρήστη μίας διαθέσιμης στο κοινό
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.


More information about the Hellug mailing list