Re: Ανακοίνωση hellug φόρουμ

ndemou at gmail.com ndemou at gmail.com
Mon Oct 22 12:10:09 EEST 2007


Μπράβο σε όσους είχαν το κουράγιο και την θέληση για αυτή την κίνηση.

Δεν γράφτηκα ακόμα για να παίξω λίγο μαζί του διότι οι όροι εγγραφής
έχουν IMHO κάποια προβλήματα ένα εκ των οποίων αρκετά σοβαρό.
Ακολουθεί σχετική αναφορά (ολίγον στεγνή λόγο έλλειψης χρόνου). Μην με
παρεξηγήσετε αν τα λέω χύμα. Θεωρώ ότι έχετε κάθε καλή πρόθεση αλλά το
θέμα είναι δύσκολο. Έβαλα πρώτο το "show-stoper" πρόβλημα και μετά τα
υπόλοιπα με τη σειρά που εμφανίζονται στους όρους.

-------------------------------

απόσπασμα των όρων: "Οι υπεύθυνοι του φόρουμ επίσης διατηρούν το
δικαίωμα αποκάλυψης της ταυτότητάς σας (ή άλλης σχετικής πληροφορίας
που συλλέγεται από την υπηρεσία αυτή) σε περίπτωση που γίνει κάποιο
επίσημο παράπονο ή νομικές ενέργειες που θα προκύψουν από οποιαδήποτε
κατάσταση προκληθεί από την χρήση σας αυτού του φόρουμ.
...
Για κάθε δημοσίευσή σας καταγράφεται η διεύθυνση IP σας για την
περίπτωση που θα σας απαγορευτεί η πρόσβαση σε αυτό το φόρουμ ή θα
πρέπει να ενημερωθεί ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος. Αυτό θα συμβεί
μόνο σε περίπτωση ===που θα συμβεί μια σημαντική παραβίαση των όρων
χρήσης και κατά την διακριτική ευχέρεια των υπεύθυνων του φόρουμ===."

εδώ είμαι ΚΑΘΕΤΑ αντίθετος (και μάλιστα δεν είναι απίθανο οι δύο
παραπάνω όροι να μην έχουν ισχύ διότι μοιάζουν εντελώς αντίθετοι στην
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων). Συγκεκριμένα, η
αποκάλυψη της ταυτότητας και προσωπικών στοιχείων των μελών δεν είναι
κάτι τόσο επουσιώδες ώστε οι υπεύθυνοι να έχουν το δικαίωμα να το
πράττουν με αστείες δικαιολογίες όπως ένα "επίσημο παράπονο". Ούτε κι
επειδή κατά την "διακριτική τους ευχέρεια" κρίνουν πως έχω πράξει
"σημαντική παραβίαση των όρων χρήσης του φόρουμ". Ειδικά μάλιστα όταν
υπάρχουν τόσο "στενοί" κανόνες ώστε ένα σωρό ενέργειες να μπορούν να
θεωρηθούν ως παραβιάσεις (π.χ. τα posts "οφείλουν να μην είναι
λανθασμένα, επιβλαβή, ανακριβή, καταχρηστικά και να μην παρενοχλούν").
Τι θα έπρεπε να ισχύει εδώ? Μα αυτό που προβλέπει ο νόμος: οι
υπεύθυνοι θα πρέπει να τηρούν τέτοια στοιχεία με ευλάβεια και προσοχή
και να τα αποκαλύπτουν μόνο όταν είναι *υποχρεωμένοι* απο το νόμο ή σε
περιπτώσεις που θα οριστούν *ξεκάθαρα* στους όρους χρήσης ώστε να μην
υπάρχει το περιθώριο της "διακριτικής ευχέρειας" οποιουδήποτε προσώπου
/ ομάδας.

---

απόσπασμα των όρων: "Συμφωνείτε ότι κατά την χρήση σας αυτού του
φόρουμ ότι δεν θα δημοσιεύσετε υλικό το οποίο είναι ===λανθασμένο,
επιβλαβές, ανακριβές, καταχρηστικό===, χυδαίο, πρόστυχο,
===σεξουαλικής φύσης=== ή απειλητικό. "

Σχετικά με το "λανθασμένο, επιβλαβές, ανακριβές" μάλλον γράψατε το
ανάποδο από ότι ισχύει: είναι προτιμότερο να δεχτεί ο κόσμος που
διαβάζει αυτό το φόρουμ όπως και εκατομμύρια άλλα ότι το υλικό που
δημοσιεύουν όλοι οι συμμετέχοντες πιθανόν να είναι  λανθασμένο και
ανακριβές και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσει σε κάποια βλάβη παρά να
υποκρινόμαστε ότι το υλικό που δημοσιεύουν είναι αλάνθαστο και
απολύτως ακριβές.

Σχετικά με το καταχρηστικό δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.

Σχετικά με το "σεξουαλικής φύσης" ίσως να είναι λίγο υπερβολή - αν
ήμουν υπεύθυνος για ένα site με 99% ενήλικες μάλλον δεν θα ήθελα να
ελέγχω πόσα posts είναι γενικά "σεξουαλικής φύσης".

---

απόσπασμα των όρων: "Ότι [το υλικό που θα δημοσιεύσετε] δεν θα
===παρενοχλεί===, δεν θα εκφράζει μίσος δεν θα εισβάλει την προσωπική
ζωή των άλλων και"

είναι δύσκολο να δεσμευτώ ότι κάτι που γράφω δεν θα παρενοχλήσει. Και
επι του θέματος, έχει κάποια ειδική σημασία το "παρενοχλεί" ώστε να
επιλεγεί αντί του "ενοχλεί"?

ίσως να μπορούσα να δεσμευτώ ότι τα posts μου δεν θα έχουν στόχο να
παρενοχλήσουν αλλά ακόμα και έτσι ανοίγουμε ένα διάπλατο παραθυράκι
για να σβήνουμε posts που θεωρούμε ότι "έχουν στόχο" να παρενοχήσουν.
Υπάρχει τελικά λόγος να είμαστε τόσο προσεκτικοί?

---

απόσπασμα των όρων: "Οι υπεύθυνοι του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα να
αφαιρέσουν ===αμφιλεγόμενο υλικό===, μέσα σε λογικό χρονικό πλαίσιο,
αν διαπιστώσουν ότι η αφαίρεση είναι απαραίτητη."

καλό θα ήταν να υποχρεούνται να αιτιολογήσουν με δυο λόγια την πράξη τους.

---

απόσπασμα των όρων: "Οποιαδήποτε πληροφορία οι υπεύθυνοι του φόρουμ
διαπιστώσουν ότι είναι ανακριβές ή χυδαία στην φύση του, θα αφαιρεθεί,
με ή ===χωρίς προηγούμενη ενημέρωση===. Παράλληλα, μπορεί να
εφαρμοστούν και ===αντίστοιχες κυρώσεις===."

α) μα γιατί βρε παιδιά να μην υπάρχει και μια τυπική ενημέρωση στο
ίδιο thread? Και είναι πολύ ωραίο και κάνει τον κόσμο να αισθάνεται
ότι όλα γίνονται διαφανώς και χωρίς δόλο.

β) Ποιες αντίστοιχες κυρώσεις?


More information about the Hellug mailing list