Ηλεκτρονικά μαθήματα για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ με ανοικτό λογισμικό

anna krassa annak at uom.gr
Tue Sep 25 11:22:31 EEST 2007


Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με Καθηγητές του Πανεπιστημίου, προσφέρει έναν κύκλο δωρεάν 
σεμιναρίων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με προγράμματα ανοικτού λογισμικού.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με χρήση του ειδικού λογισμικού 
(πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) Moodle. Πρόσβαση στα μαθήματα 
δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, στο σύνδεσμο της υπηρεσίας 
τηλεκπαίδευσης «Τηλεμάθεια» (http://telemathea.uom.gr).

Η περίοδος εγγραφών για την παρακολούθηση αυτών των 2 ενοτήτων ισχύει 
από την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου ως τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες στα μαθήματα θα ενημερωθούν μέχρι 
την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο για περαιτέρω πληροφορίες...


Άννα Κρασσά

εκ μέρους της
Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: anakoinwsh seminariwn.pdf
Type: application/pdf
Size: 123591 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20070925/7c4fb36d/attachment.pdf>


More information about the Hellug mailing list