Περί λογαριασμού hellug

Spiros Georgaras sng at hellug.gr
Mon Dec 18 22:00:27 EET 2006


Καλησπέρα σε όλους

Είμαι στη διαδικασία μεταφοράς κάποιων ιστοσελίδων στο χώρο του λογαριασμού 
μου του hellug. Μεταξύ αυτών υπάρχουν δύο σελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν μια 
φόρμα για την αποστολή email (μέσω κάποιου script της otenet - εκεί τις είχα 
πριν). Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο script στο hellug, ή θα πρέπει να αλλάξω τις 
σελίδες (να σβήσω τη φόρμα και να την αντικαταστήσω με έναν απλό δεσμό);

-- 
Φιλικά
Σπύρος

_____________________________________________________________
Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει
ή χαλάσει, να λέγει «εγώ»· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν,
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» κι όχι στο «εγώ».

--
gpg key URL: http://users.otenet.gr/~geosp/gpg-kde-el.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20061218/92e7a5ff/attachment.pgp>


More information about the Hellug mailing list