Υποστήριξη περιπτέρου Comdex.

Secretary of Hellug secretary at hellug.gr
Sun Oct 8 02:24:12 EEST 2006


Όσοι θα ήθελαν να παρέχουν οργανωμένη υποστήριξη για την λειτουργία του
περιπτέρου του Συλλόγου στην έκθεση dte-Comdex '06, καλούνται να παρευρεθούν
στην σχετική συνάντηση την Τετάρτη 11/10/06 20:00 στο Εργαστήρι του
Συλλόγου.
Οι ανάγκες (χοντρικά) είναι:
1. Ανάλυψη εργασίας install - setup Υπολογιστών με software.
2. Πρόγραμμα επιδείξεων-παρουσιάσεων για όλες τις μέρες (με αντίστοιχη
δέσμευση του/των παρουσιαστή/των)
3. Μεταφορές εξοπλισμού προς και από την έκθεση.
4. Οργάνωση- εγκατάσταση υλικού περιπτέρου 1-2 μέρες πριν την έναρξη.
5. Προγραμματισμός στελέχωσης περιπτέρου για όλες τις μέρες (Σε όσα μέλη του
συλλόγου αναλάβουν θα γίνει σχετική ενημέρωση).

Περιμένουμε την συμμετοχή σας.


More information about the Hellug mailing list