άρθρο open source

Theodore J. Soldatos bafh at hellug.gr
Sun Jul 16 22:48:10 EEST 2006


nikos at hellug.gr wrote:
> ένα άρθρο για το open source από την ελευθεροτυπία:
> http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=84035564
> 
> το οποίο αναδημοσιύτηκε και στο indymedia:
> http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=544810
> 

Και συνοδευόταν και από σχετικό άρθρο του Βερελή:

http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%C2%E5%F1%E5%EB%DE%F2&a=&id=78380652

...καθώς και από συνέντευξη ενός αντιπροέδρου της Micosoft:

http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=Microsoft&a=&id=56099692

... και από τα επόμενα δύο άρθρα:

http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=Microsoft&a=&id=70478060

http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=Microsoft&a=&id=100314476

...όλα στο ίδιο δισέλιδο και με τίτλο-παραπομπή στην πρώτη σελίδα του 
οικονομικού ένθετου: "Ελεύθερο λογισμικό εναντίον της Microsoft".

Ενδιαφέρον.

Θ.

-- 
Theodore=J.=Soldatos=_\_======================================================
=  theodore at eexi.gr =_/_====== "Greed is never good" - Linus Torvalds ========
=   bafh at hellug.gr  =_\_============ http://w4u.eexi.gr/~theodore ============
More information about the Hellug mailing list