έψιλον και ffii

comzeradd nikos at hellug.gr
Wed Apr 26 16:21:08 EEST 2006


για όσους δεν πρόλαβαν το άρθρο για το ελεύθερο λογισμικό στο έψιλον
του σαββάτου που μας πέρασε, το αναδημοσίευσα (κατόπιν σχετικής άδειας)
σε ένα blog:
http://blog.chimeres.gr/index.php?id=206


-- 
c  o  m  z  e  r  a  d  d
url: http://comzeradd.chimeres.gr/
gpg: 0x7AB1333E
More information about the Hellug mailing list