Σεμινάρια Linux

Λουκάς Σταμέλλος lstamellos at power-on.gr
Tue Apr 18 13:21:53 EEST 2006


Στις Τρίτη 18 Απρίλιος 2006 13:01, ο/η Balaskas Euaggelos έγραψε:

> Παρατηρώ ότι γίνονται κάποια τέτοια σεμινάρια και θα ήθελα να γνωρίζω
> εάν εμείς ως
> σύλλογος ασχολούμαστε ή κατά πόσο μπορούμε να συμμετέχουμε ή να
> οργανώσουμε;

Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να ρωτήσω όποιον τυχόν γνωρίζει αν υπάρχουν (και 
ποιές) εκ του νόμου απαιτήσεις για την παροχή τέτοιων σεμιναρίων.

Φιλικά,

Λουκάς
More information about the Hellug mailing list