Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ομ. Εργασίας Hellug για Κοιν.Φόρουμ.

J.Stellas istel at tee.gr
Fri Apr 14 12:10:38 EEST 2006


HEL.L.U.G. - 14/4/06
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., ο Σύλλογος Hel.l.u.g.  ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος των μελών του για την επάνδρωση Ομάδας-ων Εργασίας που θα
υποστηρίξει το έργο του Συλλόγου (στο κομμάτι που τον αφορά), στην
διοργάνωση του Κοινωνικού Φόρουμ που θα γίνει στις 4-7/5/06 στις
εγκαταστάσεις του πρώην
Δυτικού Αεροδρομίου (Ολ. Κτήριο Ξιφασκίας).
Η πρόβλεψη του έργου του Συλλόγου περιλαμβάνει:
1. Μεταφορά-τοποθέτηση-σετάρισμα ~20-30 ΗΥ και ενός κεντρικού Server LTSP.
Ακόμη, μετά την λήξη του Φόρουμ, μεταφορά σε αποθηκευτικό χώρο μας.
2. Υποστήριξη χρηστών του Φόρουμ για εργασία με ανοικτό λογισμικό.
3. Πιθανή συμμετοχή σε Workshops και εκπαιδεύσεις ανοικτού λογισμικού εντός
του Φόρουμ.
4. Πιθανή ρύθμιση/ανάθεση εποπτείας ΗΥ για όλο το 24ωρο.
5. Εγκατάσταση λογισμικού-ρύθμιση streaming server.
6. Γενικές ανάγκες ...
Παρακαλούμε εκδηλώστε σύντομα το ενδιαφέρον σας, συμμετέχοντας στο έργο του
Συλλόγου, προκειμένου να επανδρωθούν οι Ομ. Εργασίας.
Για το Δ.Σ.
Ο Γραμματέας.
More information about the Hellug mailing list