**** Χρόνια πολλά και Καλές Γιορτές ****

ngia_rootforge ngia at rootforge.org
Mon Dec 26 11:29:59 EET 2005


Χρόνια πολλά !!! 
Χαρά, υγεία και ευτυχία για εσάς και την οικογένεια σας.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνδρομή σας στην οργάνωση της ημερίδας για την Ευρυζωνικότητα που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο.


φιλικά,
Νικήτας Γιαννακός
(εκ μέρους του AWMN)
. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20051226/e7b98a94/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 17471 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20051226/e7b98a94/attachment.gif>


More information about the Hellug mailing list