Συνάντηση με το Core Develompent Team της MySQL

HELLUG General Secretary secretary at hellug.gr
Mon Nov 7 19:27:53 EET 2005


Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνονται με την ευκαιρία της
ανακοίνωσης από την MySQL AB της νέας έκδοσης 5.0 της δημοφιλούς
ανοικτού κώδικα βάσης δεδομένων MySQL θα πραγματοποιηθεί συνάντηση /
συζήτηση την Πέμπτη στις 19:00 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από τα χαρακτηριστικά της νέας MySQL, επί
τη ευκαιρία της παρουσίας σε αυτή μελών του Core Develompent Team. Ως εκ
τούτου, αφορά άτομα με εκτενή εμπειρία στην MySQL και προγραμματιστές ή
συντονιστές έργων ανοικτού λογισμικού - ενδεχομένως και όχι άμεσα
σχετιζόμενων με την MySQL.

Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί!

Περισσότερες πληροφορίες για την *ανοικτή* εκδήλωση του Σάββατου στην
σελίδα του HEL.L.U.G. http://www.hellug.gr

-- 

Για τον HEL.L.U.G.

Απόλλων Κουτλίδης
Γενικός Γραμματέας
More information about the Hellug mailing list