Αποδελτίωση 9-10-2005 με 15-10-2005

Serafeim Zanikolas serzan at hellug.gr
Sun Oct 16 14:01:29 EEST 2005


  Αποδελτίωση 9-10-2005 με 15-10-2005

   * [1]9-10-2005, Κ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Οικονομία: Άρθρο για τη συμφωνία
    Google-Sun, με αναφορές σε Linux και OpenOffice
   * [2]10-10-2005, Ελευθεροτυπία: Ακόμη ένα άρθρο για το φορητό του MIT
    Media Lab, που θα τρέχει Linux
   * [3]10-10-2005, Ναυτεμπορική: Σύντομη κάλυψη της εξαγοράς της Innobase 
OY
    (κατασκευαστής του InnoDB) από την Oracle· αναφορές σε Linux, MySQL και
    Apache
   * [4]9-10-2005, Κέρδος: «Από τα Windows στο Linux: συχνές απορίες νέων
    χρηστών» (Κ. Τσακάλογλου)
   * [5]9-10-2005, Κέρδος, «Οι τάσεις στην τεχνολογία το 2006»: Σύμφωνα με
    τον marketing manager της Oracle Ελλάς, Γ. Ράπτη, το 2006 θα είναι η
    «χρονιά του επιχειρηματικού Linux»
   * [6]11-10-2005, Το Βήμα (ή Καθημερινή; ), «Έλεγχοι σε επιχειρήσεις για
    τη νόμιμη χρήση λογισμικού»: «[..] στο πλαίσιο των καθημερινών
    φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται [από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
    (πρώην ΣΔΟΕ)] θα ενταχτούν κι εκείνοι που αφορούν τη νομιμότητα ή μη
    της χρήσης των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών»
   * [7]12-10-2005, Κέρδος, «Ικανοποίηση της BSA για την εντατικοποίηση των
    ελέγχων στη χρήση νόμικου λογισμικού»: BSA: «Πιστεύουμε πως οι
    πρόσφατες κρατικές πρωτοβουλίες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, που
    είναι η μείωση της πειρατείας στη χώρα μας»
   * [8]12-10-2005, Ναυτεμπορική, «BSA: Υπέρ του ελέγχου νόμιμου 
λογισμικού»:
    «το ποστοστό πειρατείας στη χώρα μας ανέρχεται στο 62% για το 2004 [..]
    Υπολογίζεται ότι η μείωση της πειρατείας στην Ελλάδα κατά 10
    ποσοστιαίες μονάδες μπορεί να συνεισφέρει 518 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ και να
    δημιουργήσει 1900 νέες θέσεις εργασίας»

References

  1. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051010/2814a2a8/09-10-2005_1-0001.pdf
  2. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051010/d0d507aa/10-10-2005_1-0001.pdf
  3. http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/2005/000729.html
  4. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051010/5fc88714/09-10-2005_2-0001.pdf
  5. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051010/5fc88714/09-10-2005_2-0001.pdf
  6. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051011/14532cd4/11-10-2005_1-0001.pdf
  7. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051012/8f9845fb/12-10-2005_1-0001.pdf
  8. 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20051012/8f9845fb/12-10-2005_1-0001.pdf
More information about the Hellug mailing list