εικονίδιο αποδελτίωσης

Serafeim Zanikolas serzan at hellug.gr
Mon Oct 10 00:19:03 EEST 2005


On Sunday 09 October 2005 11:18, Serafeim Zanikolas wrote:
> σήμα του hellug. Το σχέδιο δεν είναι το φόρτε μου, αν κάποιος επιθυμεί να
> ετοιμάσει κάτι ομορφότερο δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση.

Σημειώνω για την ιστορία ότι ο Jimmy Angelakos μπήκε στον κόπο και βελτίωσε το 
εικονίδιο (διαθέσιμο στην ίδια διεύθυνση).

-S
More information about the Hellug mailing list