Αποδελτίωση 5-09-2005 με 11-9-2005

Serafeim Zanikolas serzan at hellug.gr
Sun Sep 11 22:51:08 EEST 2005


* 16-08-2005, Κέρδος: «Έξι λόγοι για να μην χρησιμοποιηθεί το Linux». 
Διακωμώδηση μύθων για το Linux (Κ. Τσακάλογλου) [1]

* σύντομες αναφορές σε Linux [1] και ελεύθερο λογισμικό [2]

[1] 
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050905/cb08f62e/04-09-2005_1-0001.pdf

[2]
http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050907/ac1f45ba/07-09-2005_1-0001.pdf
More information about the Hellug mailing list