Δελτίο τύπου: Το Ευρωκοινοβουλίο να προστατεύσει την ευρωπαϊκή οικονομία από τις πατέντες λογισμικού

Dimitris Glezos dimitris at glezos.com
Wed Jun 29 19:11:32 EEST 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν για αυτό το δελτίο τύπου.

- -

Κοινό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ των FFII, ΕΠΕ, ΠΣΔΜΗΥΠ, ΣΤΕΜΠ, ΕΕΧΙ, HeLLUG, AWMN,
TWMN, HSWM.

* Το Ευρωκοινοβουλίο να προστατεύσει την ευρωπαϊκή οικονομία από τις
πατέντες λογισμικού *
* Οι έλληνες ευρωβουλευτές να εφαρμόσουν το Σύνταγμα της χώρας *


Στις 6 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την τελευταία ευκαιρία
να εμποδίσει την πρόταση οδηγίας για τις Πατέντες Λογισμικού του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αν η πρόταση γίνει δεκτή, η Ευρωπαϊκή Οικονομία
θα δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα σε όφελος των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Ο
ανταγωνισμός θα μειωθεί και το κόστος του λογισμικού θα αυξηθεί
δραματικά. Η επιστημονική έρευνα θα οπισθοδρομήσει καθώς εκατοντάδες
χιλιάδες πατέντες από ΗΠΑ και Ιαπωνία θα επιβληθούν στην Ευρώπη. Η
στρατηγική της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις θα
καταρρεύσει. Η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας θα γίνει άπιαστο
όνειρο για την πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών.

(συνεχίζεται)
- -

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου επισυνημμένο (attached) στο
παρόν e-mail, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
~  http://epatents.hellug.gr/pages/pr_2005-06-29/

και σε .pdf μορφή:
~  http://epatents.hellug.gr/pr_2005-06-29.pdf- --
Dimitris Glezos
Jabber ID: glezos at jabber.org, GPG: 0xA5A04C3B
http://dimitris.glezos.com/

"He who gives up functionality for ease of use
loses both and deserves neither." (Anonymous)
- --

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFCwsgCgICKgaWgTDsRAsfsAJ45eZODJZ2ZpcsgC6ubr9iD9gj55QCdEXQm
6ZXozqoj8gNAEW5j8+vHKR0=
=F1X+
-----END PGP SIGNATURE-----
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: pr_2005-06-29.pdf
Type: application/pdf
Size: 70013 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20050629/0424e9d9/attachment.pdf>


More information about the Hellug mailing list