Αποδελτίωση 12-06-2005 με 19-06-2005

Serafeim Zanikolas serzan at hellug.gr
Sun Jun 19 14:16:05 EEST 2005


Γεια χαρά,

Συνήθως πολλά από τα άρθρα της αποδελτίωσης περιορίζονται σε μια απλή αναφορά 
στο Linux (ή/και το ελλάκ γενικότερα). Υπάρχει ενδιαφέρον για άρθρα του στυλ 
παρουσίαση του προϊόντος που ΤαΚάνειΌλαΚαιΣυμφέρει και τρέχει σε Linux ή να 
τα παραλείπω στην αναφορά; Δεν είναι φοβερός κόπος να τα περιλαμβάνω αλλά θα 
ήθελα να ξέρω ότι έστω και κάποιοι ενδιαφέρονται.


Γενικά περί Internet
- -------------

* 18-06-2005, Ισοτιμία, ένθετο Διεθνής Αγορά: «Η νέα συλλογική παγκόσμια 
κοινότητα του Διαδικτύου»: μεταφρασμένο άρθρο για την επίδραση των online 
κοινοτήτων σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων τηλεπικοινωνίες, ανάπτυξη 
λογισμικού, λιανικό εμπόριο, χρηματοοικονομικά, ψυχαγωγία, ενημέρωση, και 
διαφήμιση, με αναφορές σε file-sharing, blogs, wikis ... [6]Παρουσιάσεις
- -------------

* 12-06-2005, Κέρδος, «Νέα έκδοση Debian GNU/Linux 3.1» (tsakf) [3]Απλή ή σύντομη αναφορά
- -------------

* 12-06-2005, Το Βήμα, ένθετο Science, «Τα παιδιά και το κύτταρο» [1]

* 13-06-2005, Ναυτεμπορική, ένθετο e-working, Oracle και SAP [2]

* 13-06-2005, Ναυτεμπορική, ένθετο e-working, συνέντευξη του προέδρου της 
αλυσίδας internet cafe, e-global: «οι διακομιστές τρέχουν σε Linux» [2]

* 13-06-2005, Ναυτεμπορική, ένθετο e-working, «Oracle special edition (ERP & 
CRM)»: «εγκαθίσταται σε πλατφόρμα Linux RedHat intel server» [2]

* 06-06-2005, netweek, «Πού οδηγείται η αγορά των servers» (με αναφορές σε 
σχετικό gartner report) [4]

* 17-06-2005, Σπορ του Βορρά: patches για προβλήματα ασφάλειας των windows και 
της java (που αφορά πλατφόρμες windows, linux και solaris) [5][1]http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050613/f6347372/12-06-2005_1-0001.pdf
[2]http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050613/ea6fe4c8/13-06-2005_1-0001.pdf
[3]http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050614/398b985d/12-06-2005_2-0001.pdf
[4]http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050616/5412e8d0/06-06-2005_2-0001.pdf
[5]http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050617/5fef0a5a/17-06-2005_1-0001.pdf
[6]http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20050618/30034c8f/18-06-2005_1-0001.pdf


More information about the Hellug mailing list