Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Manolis Christodoulou mchris at pel.forthnet.gr
Fri Mar 4 00:47:27 EET 2005


Τα ορθογραφικά λάθη δεν έχουν copyright. Μπορείς να τα διορθώσεις κατά 
βούληση. Λεξικό έχω αλλά δεν το χρησιμοποιώ συνήθως γιατί είναι 
περιορισμένων δυνατοτήτων και γεμίζει το κείμενο με κοκκινάδια κάτω από 
σωστές λέξεις.

-- 
  /"\
  \ /  ASCII RIBBON CAMPAIGN - AGAINST HTML MAIL
   X              - AGAINST M$ ATTACHMENTS
  / \

Manolis Christodoulou MD.
http://users.forthnet.gr/pel/mchris
http://drmchris.blogspot.com

mailto:mchris at pel.forthnet.gr
Skype VOIP Phone: mchris21More information about the Hellug mailing list