Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Apollon Koutlides apollon at planewalk.net
Tue Mar 1 16:12:23 EET 2005


Εν όψει του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (3-6 Μαρτίου 2005) ήρθαν σε 
επαφή με τον HELLUG και το AWMN εκπρόσωποι του κόμματος προκειμένου να 
ζητήσουν την παρουσία μας ως μη-κυβερνητικών οργανισμών σε αυτό.

[Για όσους βαριούνται να διαβάσουν τις λεπτομέρειες scroll στον πάτο του 
μηνύματος για το "what YOU can do for your LUG"]

Στην συνάντηση που έγινε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή 25 Φεβ 2005 
οι εκπρόσωποι του κόμματος διευκρίνισαν ότι οι σκοποί τους είναι:

α) Να εξοικειώσουν το κοινό του συνεδρίου με το αντικείμενο που ασχολείται ο σύλλογος ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν για δημιουργία πολιτικής (π.χ. e-participation, e-democracy κλπ.)
β) Να δώσουν βήμα έκφρασης στον σύλλογο με την συμμετοχή του σε ένα δίωρο panel το Σάββατο με θέμα "Πως αξιοποιείται το διαδίκτυο στην πολιτική"
γ) Να δώσουν στον σύλλογο την ευκαιρία να δείξει εμπράκτως τη χρήση του ανοικτού λογισμικού με πραγματοποίηση ημίωρων σεμιναρίων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (αν δεν κάνω λάθος με 50 PCs για τους συμμετέχοντες) σχετικά με τη χρήση διαδικτύου, internet, e-mail και forums.

Από την πλευρά μας προτάθηκε:
- διάθεση ενημερωτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (έντυπα, video, 
Distro CDROMS)
- συμμετοχή εκπροσώπων του συλλόγου στο panel προκειμένου να εκθέσουν τη 
νοοτροπία του Open Source και του γενικότερου "Free as in Free Speech" 
concept στο οποίο βασίζεται
- συμμετοχή μελών που θα παρουσιάσουν τη χρήση εργαλείων ανοικτού 
λογισμικού για την πρόσβαση στο internet (internet connectivity, web, 
e-mail κλπ. - τα PC που θα έχουν εκεί δε θα έχουν Linux οπότε θα 
χρησιμοποιηθεί knoppel)

Απορρίφθηκε λόγω έλλειψης χρόνου (αλλά υπήρξαν και σαφείς ενστάσεις για 
την politically correct διάσταση) η πιθανότητα δημιουργίας περιπτέρου 
του HELLUG στο χώρο του συνεδρίου.


ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ:
- Να προσφερθείτε για να συμμετέχετε στο panel
- Να προσφερθείτε για να κάνετε κάποιο/κάποια από τα ημίωρα σεμινάρια

Εσύ, εσύ, εσύ κι εσύ εθελοντές :-p
(όσοι έδειξα να στείλουν e-mail στο board)Απόλλων Κουτλίδης
Γεν. Γραμματέας HELLUG
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: apollon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 348 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20050301/4c8bb01d/attachment.vcf>


More information about the Hellug mailing list