Μανδράκης

Apollon Koutlides apollon at planewalk.net
Thu Feb 24 17:31:31 EET 2005


Κώστας Μπουκουβάλας wrote:

>Ούτε το μαγαζί ξέρω ούτε πρόκειται να έρθω, επειδή μένω στη Θεσσαλονίκη, αλλά
>"souvlakerie" με πιο sic όνομα για συνεστίαση ανθρώπων που ασχολούνται με linux
>δύσκολά νομίζω θα βρεθεί... :)
>  
>
Και φέτος θα κόψουμε πίτα διπλή με γύρο και ΕΞΤΡΑ ΤΖΑΤΖΙΚΙ οκέι;

Α.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: apollon.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 348 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20050224/aebd84cd/attachment.vcf>


More information about the Hellug mailing list