Αποδελτίωση 01/11/2003 - 3

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Mon Dec 8 16:31:48 EET 2003


http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20031205/0b092f59/01-11-2003_3-0001.pdf

Περιοδικό ne.o:
Υπάρχει το άρθρο στο οποίο απάντησε ο σύλλογος, όταν ερωτήθηκε σχετικά 
με τις πατέντες λογισμικού. Υπάρχουν αντίστοιχες απαντήσης και από άλλες 
μεγάλες εταιρείες του χώρου, που είναι είτε υπέρ, είτε κατά. Ενδιαφέρον 
ανάγνωσμα...


- Γιάννης Στοΐλης


More information about the Hellug mailing list