Αποδελτίωση - 01/12/2003 - 1

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Tue Dec 2 08:47:35 EET 2003


http://lists.hellug.gr/pipermail/apodeltiosi/attachments/20031201/982ed203/01-12-2003_1-0001.pdf

Άλλη μια παρουσιάση του νέου CD της Interzone(http://www.interzone.gr/) 
με το OpenOffice.

- Γιάννης Στοΐλης


More information about the Hellug mailing list