Αποδελτίωση: PC Magazine

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Tue Nov 18 07:01:49 EET 2003


Dimitris Glezos wrote:
> Μπορούμε να τους γράψουμε ένα email και να τους το υποδείξουμε. Το πιο
> πιθανόν είναι να τους φαίνεται πραγματικά ότι κάτι κάνουν. Και δεν είναι
> μόνο το PC Magazine, είναι γενική νοοτροπία απέναντι στο linux..

Δεν θέλω να ασχοληθώ πολύ μαζί τους ακόμα. 2 φορές επικοινώνησα μαζί 
τους για θέματα linux μέχρι τώρα, και τις δύο φορές με αγνόησαν...

- Γιάννης


More information about the Hellug mailing list