Αποδελτίωση: PC Magazine

Giannis Stoilis giannis at stoilis.gr
Wed Nov 12 12:10:38 EET 2003


Στο τρέχον τεύχος, το PC Magazine δίνει το knoppel που μοίραζε ο 
σύλλογος στην Infosystem. Tο PC Magazine γράφει αυτό:
"To PC Magazine, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον πολύπλευρο 
χαρακτήρα του, προσφέρει το Knoppel σε όλους τους αναγνώστες του."
Πέρα από το ότι χαίρομαι που το μοιράζει, δεν χαίρομαι που κομπάζει λες 
και ανακάλυψε τον τροχό, λες και μας έκανε τρομερά μεγάλη χάρη, λες και 
του κόστισε τα μαλιοκέφαλά του, λες και το έφτιαξε μόνος του. Καμμιά 
αναφορά στον Νύκταρη Νίκο, που το έφτιαξε, καμμιά αναφορά στην ΕΛΛΑΚ που 
το πλήρωσε, καμμιά αναφορά στον σύλλογο που το μοίρασε, καμμιά αναφορά 
knoppix και το debian που βασίστηκε, καμμιά αναφορά στα άτομα που το 
μετέφρασαν. Όχι βέβαια, τι μας νοιάζει; Αφού είναι τζάμπα... Τέσπα, δεν 
συνεχίζω...

Σελίδα 21: Διαφήμιση για το NetOp Remote Control Software που 
υποστηρίζει και Linux.

Σελίδα 116: Άρθρο για εναλλακτικές σουίτες Office.

Σελίδα 167: Παρουσιάση του WebSphere Commerce Professional Edition 5.5, 
που τρέχει και σε linux.
http://www.ibm.com/websphere/commerce

- Γιάννης Στοΐλης


More information about the Hellug mailing list