Πείτε μου την γνώμη σας για αυτό...

Michael Iatrou m_iatrou at freemail.gr
Wed Oct 22 23:43:47 EEST 2003


When the date was Wednesday 22 October 2003 11:55, Giannis Stoilis wrote:

> Δείτε το και πείτε μου την γνώμη σας. Φυσικά, θα γίνει πιο εμφανίσιμο.
> Θέλω σχόλια για το κείμενο.

(και κάτι ακόμα που ξέχασα)

"... χρησιμοποιούν Linux με οποιονδήποτε τρόπο, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε 
προσωπικό περιβάλλον."

Το "προσωπικό περιβάλλον" δεν μου φαίνεται και τόσο δόκιμο ή σαφές.
Εννοείς ότι ο οποιασδήποτε χρήστης Linux είναι ευπρόσδεκτος να μπει στη λίστα;

Τέλος πάντων, επισυνάπτω μια κάπως αλλαγμένη εκδοχή του δελτίου.

-- 
 Michael Iatrou
 Electrical and Computer Engineering Dept. 
 University of Patras, Greece

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: deltio.html.gz
Type: application/x-gzip
Size: 1130 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hellug.gr/pipermail/hellug/attachments/20031022/2f8cb6ab/attachment.bin>


More information about the Hellug mailing list