was Re: Κείμενο για τις πατέντες v1.0.1

Yannis Exidaridis jexi at noc.uoa.gr
Fri Dec 6 13:38:01 EET 2002


DJ Art wrote:

> On Monday 02 December 2002 13:53, Panagiotis Stathopoulos wrote:


να θεωρήσω ότι τελικά το παρακάτω ειναι το τελικο κείμενο ?
Αν ναι τότε να προχωρήσω στο upload ..

Γιάννης

>
>
> #### Start ####
> Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Χρηστών και Φίλων Linux στο θέμα των
> κατοχυρώσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντες) των εφευρέσεων που
> εφαρμόζονται σε υπολογιστή
>
> Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,
>
> Μέσω αυτής της επιστολής θα θέλαμε να σας προωθήσουμε τις ιδέες και τις
> προτάσεις μας σχετικά με το θέμα των κατοχυρώσεων διπλωμάτων
> ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (πατέντες
> λογισμικού).
>
> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Φεβρουαρίου του 2002 πρότεινε να θεωρούνται
> ως εφευρέσεις τα προγράμματα (λογισμικό) των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
> Μια τέτοια απόφαση θα έχει σαν αποτέλεσμα να κατοχυρώνονται ως πατέντες
> οποιοιδήποτε αλγόριθμοι ή λογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των
> επιχειρησιακών μεθόδων, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά ενός
> προγράμματος για ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. μνήμη, είσοδος/έξοδος
> κλπ). Η δικιά μας θέση είναι υπέρ της ελευθερίας του υπολογιστικά
> υποβοηθούμενου συλλογισμού, του υπολογισμού, της οργάνωσης και της
> διατύπωσης και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών λογισμικού
> (προγραμματιστές), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε το δικαίωμα κατοχύρωσης
> ευρεσιτεχνίας των τεχνικών εφευρέσεων, σύμφωνα με τις διαφοροποιήσεις
> που έχουν επιλυθεί στην ευρωπαϊκή σύμβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
> (EPC) και στο κλασσικό δίκαιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Υπέρ της ίδιας
> θέσης έχουν τοποθετηθεί πολυάριθμοι εξέχοντες φορείς στα πεδία του
> λογισμικού, των οικονομικών, της πολιτικής και του νόμου.
>
> Θα θέλαμε να μπορούμε να αναπτύσσουμε ελεύθερο ή ιδιόκτητο λογισμικό
> χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε μήπως κάποιος μπορεί ήδη να έχει
> πατεντάρει μέρος των ιδεών που σκεφτήκαμε στη διαδικασία
> ανάπτυξης του λογισμικού αυτού. Για παράδειγμα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να
> έχει σκεφτεί παρόμοιες ιδέες με κάποιον προγραμματιστή είτε
> επειδή μπορεί να είναι προφανείς οι ιδέες αυτές, είτε επειδή είναι μέρος
> κάποιων προτύπων, όπως οι τυποποιημένες-standard λύσεις επίλυσης
> προβλημάτων στον προγραμματισμό. Πιστεύουμε πως με τις πατέντες
> εμποδίζεται η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς πολλές φορές Πανεπιστήμια ή
> ερευνητές θεωρούν ηθικά σωστό να μην πατεντάρουν ιδέες τους με
> αποτέλεσμα τελικά αυτές οι ιδέες να κατοχυρώνονται με μικρές
> τροποποιήσεις από τρίτους.
>
> Είμαστε θερμοί υποστηρικτές της ιδιοκτησίας στο λογισμικό. Η ερώτηση που
> θέτουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται και οριοθετείται αυτή η
> ιδιοκτησία. Σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα και θέλουμε ο
> προγραμματιστής να έχει τα απόλυτα δικαιώματα των προγραμμάτων που
> δημιουργεί, αρκεί βέβαια τα τελευταία να έχουν τα εγγενή χαρακτηριστικά
> της προσωπικής δημιουργίας. Οι αλγόριθμοι δεν φέρουν αυτά τα
> εγγενή χαρακτηριστικά. Αν οι προγραμματιστές μπορούν να πατεντάρουν τους
> αλγόριθμους πάνω στους οποίους στηρίζονται όλες οι υπόλοιπες
> δημιουργίες, αυτό υπονομεύει τις πνευματικές ιδιοκτησίες άλλων
> προγραμματιστών. Οι πατέντες του λογισμικού μπορούν κατά κάποιο τρόπο να
> χαρακτηριστούν ως μια μορφή υποκλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας των
> υπολοίπων προγραμματιστών.
>
> Η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
> υπογραμμίζει ότι οι αλγόριθμοι στην πιο "αγνή" μορφή τους δεν θα πρέπει
> να μπορούν να κατοχυρωθούν. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι
> αξιέπαινος, όμως το συνολικό περιεχόμενο της πρότασης δεν τηρεί την ίδια
> στάση.
>
> Αισθανόμαστε απειλή ακόμα και στο βασικό δικαίωμα ύπαρξης. Συγκεκριμένα,
> η τροποποίηση του Συμβουλίου στο Άρθρο 5, κινείται σε λάθος πορεία.
> Περιορίζει την ελευθερία των δημοσιεύσεων με έναν αθέμιτο τρόπο, με
> αποτέλεσμα να παραβιάζει άμεσα το Άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για
> τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
>
> Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για το ότι οι πατέντες προωθούν
> κάποιο είδος νεωτερισμού και καινοτομίας στο χώρο του λογισμικού. Όλες
> οι αναφορές, παγκοσμίως, μιλούν κατά της ύπαρξης διπλωμάτων
> ευρεσιτεχνίας λογισμικού και όλες οι ενδείξεις στρέφονται στο ότι ακόμη
> και η βιομηχανία δεν θέλει τις πατέντες, παρά μόνο θα χάσει από μία
> τέτοια κίνηση.
>
> Δεν μιλάμε μόνο εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Χρηστών του Linux, αλλά
> για ολόκληρη την κοινότητα του λογισμικού. Η κοινότητα του λογισμικού,
> δυστυχώς δεν έχει εκπροσωπηθεί επαρκώς στις Ελληνικές ενέργειες για τη
> λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα. Παρόλο που η Ελληνική μεριά (μέσω των
> μηχανισμών λήψης απόφασης) δεν έχει ταχθεί εμφανώς υπέρ αυτών των
> ρυθμίσεων, δεν έχει όμως ταχθεί και εναντίον τους. Ζητάμε από την
> Ελληνική Κυβέρνηση να αποστασιοποιηθεί και να δημιουργήσει την ευκαιρία
> για μια εποικοδομητική συζήτηση σε εθνικό επίπεδο.
>
> Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο γύρω από τις πατέντες
> λογισμικού στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών πιέζει τις
> ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υπογράψουν και να αποδεχτούν την πρότασή του.
> Ζητάμε από την Ελληνική κυβέρνηση να φέρει το θέμα για συζήτηση στη
> Βουλή των Ελλήνων. Με δεδομένη την απουσία μιάς τέτοιας συζήτησης
> μεταξύ των εκπροσώπων του Ελληνικού λαού, θα ήταν πιο υπεύθυνη μια απλή
> άρνηση προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, ώστε η συγκεκριμένη αρχή
> να μην θεωρείται ότι δρά υπό την έγκριση των κυβερνήσεων. Το δικαίωμα
> για κατοχύρωση ανήκει στο λαό, όχι στην κοινότητα των υπέρμαχων των
> διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Οπότε, όσον αφορά το λογισμικό, δεν
> πρέπει να καθιερωθεί κανένα σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν
> υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
>
>
> Ανησυχούμε επειδή:
>
> 1. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΓΠΙ) έχει αποδώσει, σε
> αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, δεκάδες χιλιάδων
> ευρεσιτεχνίες σε ιδέες που αφορούν προγραμματισμό και επιχειρησιακές
> μεθόδους, στο εξής αναφερόμενες ως πατέντες λογισμικού.
>
> 2. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή βιάζεται να νομιμοποιήσει αυτές τις πατέντες
> και να επιβάλει την χρήση τους σε όλη την Ευρώπη. Εντούτοις κάνοντας τα
> παραπάνω βρίσκεται σε σαφή αναντιστοιχία με την θέληση και καλά
> τεκμηριωμένη λογική της συντριπτικής πλειονότητας των επαγγελματιών
> λογισμικού, εταιρειών λογισμικού, επιστημόνων πληροφορικής και
> οικονομολόγων.
>
> 3. Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της σε ένα προσχέδιο το οποίο,
> κατά τα φαινόμενα, γράφτηκε από την BSA, έναν Αμερικανικό οργανισμό
> κυριαρχούμενο από λίγους μεγάλους πωλητές, όπως η Microsoft.
>
> 4. Οι πατέντες λογισμικού αντιτίθενται στα θεμελιώδη πνευματικά
> δικαιώματα του λογισμικού (copyright) και τείνουν να οδηγήσουν σε
> αδιέξοδο τους δημιουργούς λογισμικού αντί στην προστασία της ιδιοκτησίας
> τους. Απο τις διάφορες υπάρχουσες οικονομικές μελέτες, καμία δεν
> συμπεραίνει ότι οι πατέντες λογισμικού οδηγούν σε μεγαλύτερη
> παραγωγικότητα, καινοτομία, διάχυση της γνώσης ή έχουν καθ' οιονδήποτε
> τρόπο μακροοικονομικά ευεργετικές συνέπειες. Επιπλέον, η δυνατότητα
> χορήγησης πατεντών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή/BSA, οδηγεί σε
> διάφορες ανακολουθίες μέσα στο σύστημα χορήγησης ευρεσιτεχνιών και
> ακυρώνει τις ίδιες τις κεντρικές υποθέσεις πάνω στις οποίες αυτό έχει
> "χτιστεί". Το αποτέλεσμα είναι ότι οτιδήποτε μπορεί να πατενταριστεί και
> ως εκ τούτου, δεν υπάρχει πλέον καμιά νομική ασφάλεια.
>
> 5. Οι θεσμοί του Ευρωπαϊκού συστήματος ευρεσιτεχνιών δεν υποβάλλονται
> κατά κανένα εποικοδομητικό τρόπο σε δημοκρατικό έλεγχο. Ο χωρισμός
> νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας είναι ανεπαρκής και πιο συγκεκριμένα
> το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας μοιάζει να αποτελεί το
> έδαφος καταχρηστικών και παράνομων δραστηριοτήτων.
>
> Για αυτούς τους λόγους προτείνουμε τα παρακάτω:
>
> 1. Παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να απορρίψουν
> την πρόταση οδηγίας COM(2002)92 2002/0047.
>
> 2. Παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρει τον τρόπο ώστε η
> Επιτροπή να αναγκαστεί να αποκαταστήσει, όσον αφορά τη χορήγηση
> διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τις γενικές οδηγίες εξέτασης του 1978 ή κάτι
> ισοδύναμο, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σωστή ερμηνεία της EPC.
>
> 3. Προτείνουμε πρώτον, ένα ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αναλάβει
> να επανεξετάσει, κατόπιν αιτήματος από πολίτη, οποιεσδήποτε
> ευρεσιτεχνίες που, σε πρώτη όψη, αποδόθηκαν στη βάση λανθασμένης
> ερμηνείας των όρων της EPC και δεύτερον σε τέτοιες περιπτώσεις το ΕΓΠΙ
> να υποχρεώνεται να αποδίδει στους προηγούμενους ιδιοκτήτες της
> ευρεσιτεχνίας όλα τα δικαιώματα που τους αποστερήθηκαν.
>
> 4. Παροτρύνουμε τους νομοθέτες σε Ευρωπαϊκό και εθνικά επίπεδα να
> αποδεχτούν το τρέχον κείμενο της EPC και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να
> το ενισχύσουν, τροποποιώντας το σύμφωνα με την πρόταση
> http://swpat.ffii.org/analysis/epc52/index.en.html, στο βαθμό
> που αυτό κριθεί αναγκαίο για την αποφυγή παρερμηνειών από τα δικαστήρια.
>
> 5. Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν το
> ενδεχόμενο της αποσαφήνισης των ορίων απόδοσης ευρεσιτεχνίας όσον αφορά
> το λογισμικό και τις λογικές δημιουργίες, εκδίδοντας ευρωπαϊκή οδηγία
> σύμφωνη με το πνεύμα των αντι-προτάσεων
> http://swpat.ffii.org/analysis/directive/index.en.html και
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/index.en.html#prop.
>
> 6. Απαιτούμε όπως οι οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις
> (περιλαμβανομένων των προτάσεων οδηγιών της Επιτροπής, όπως και των
> δεδικασμένων), που αφορούν στην χορήγηση ευρεσιτεχνιών, να είναι
> συμβατές με το πρότυπο
> (http://swpat.ffii.org/analysis/testsuite/index.en.html) δειγμάτων
> εφαρμογών ευρεσιτεχνιών, ώστε να είναι φανερό εάν, πέρα από κάθε
> αμφιβολία, θα οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν θα αφήσουν
> καθόλου χώρο για περαιτέρω λανθασμένες ερμηνείες.
>
> 7. Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μια μόνιμη
> Επιτροπή Παρακολούθησης Ευρεσιτεχνιών με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι
> ευρεσιτεχνίες χορηγούνται μόνο με τρόπο ο οποίος να υπηρετεί το δημόσιο
> συμφέρον. Αυτή η Επιτροπή θα αποτελείται από ευρωβουλευτές και
> ανεξάρτητους ειδικούς σε διάφορα πεδία, όπως μαθηματικούς, επιστήμονες
> πληροφορικής, φυσικούς επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους,
> επιστημολόγους, ηθικούς φιλοσόφους και νομικούς. Ο αριθμός των κατόχων
> ευρεσιτεχνιών, αξιωματούχων σχετικών με χορήγηση ευρεσιτεχνιών και άλλων
> προσώπων που το εισόδημά τους και η καριέρα τους εξαρτάται από τις
> ευρεσιτεχνίες και την χορήγησή τους θα πρέπει να κρατηθεί σε πολύ στενά
> όρια. Η Επιτροπή θα συγκρίνει την όποια νομοθεσία τη σχετική με
> πατέντες με την ερμηνεία της από τα σχετικά γραφεία και δικαστήρια
> ευρεσιτεχνιών. Επιπλέον θα πρέπει να διεξάγει ακροαματικές διαδικασίες,
> να ξεκινά έρευνες/μελέτες (case studies) ως προς τα αποτελέσματα του
> συστήματος ευρεσιτεχνιών και να υποκινεί την σχετική έρευνα με τον πιο
> ανοιχτό και περιεκτικό τρόπο. Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει στο
> Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πιο βαθμό η πραγματικότητα (όσον αφορά την
> απόδοση ευρεσιτεχνιών) συμμορφώνεται με την θεωρία και τους στόχους
> δημόσιας πολιτικής της ΕΕ και των μελών της. Η Επιτροπή αυτή θα
> απευθύνει τις ανησυχίες που εκφράζονται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
> Κοινοβουλίου για Νομικές Υποθέσεις και την Εσωτερική Αγορά για Ποιοτικό
> Έλεγχο στο ΕΓΠΙ, όπως εκφράζεται στην συζήτηση για την Κοινοτική ρύθμιση
> για τις Ευρεσιτεχνίες COM(2000)0412.
>
> 8. Προτείνουμε τη σύσταση από το Ευρωκοινοβούλιο μιας Επιτροπής
> Διερεύνησης για την έρευνα διαφόρων κατηγοριών αντικανονικής
> συμπεριφοράς από τους υπέρμαχους των οδηγιών κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών
> λογισμικού και γονιδίων στο ΕΓΠΙ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για
> παράδειγμα η στενή συνεργασία τους με έναν περιορισμένο κύκλο
> "διαμορφωτών πολιτικής" (lobbyists), η μη συνεκτική τους
> επιχειρηματολογία και η διαφαινόμενη εκ μέρους τους αδιαφορία για τις
> δημοκρατικές και νομικές αρχές και να προτείνει αναθεωρητικά μέτρα,
> τέτοια ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.
>
> 9. Προσμένουμε ότι, για όσο καιρό τα προβλήματα στο ΕΓΠΙ παραμένουν
> άλυτα, οποιαδήποτε νέα ρύθμιση όπως η Κοινοτική Ευρεσιτεχνία
> (http://eurolinux.ffii.org/news/cpat01B/index.en.html) θα εφαρμοστούν
> μέσω θεσμών άλλων από το ΕΓΠΙ.
>
>
> Σύνδεσμοι Αναφοράς
>
> http://lpf.ai.mit.edu/Patents/
> http://swpat.ffii.org
> http://swpat.ffii.org/patents/
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/prop/
> http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/dkpto0209/
> http://register.consilium.eu.int/pdf/gr/02/st14/14017gr2.pdf
>
> #### End ####
>


-- 
-------------------------------------------
"Τίποτα δεν είναι αληθινό. Ολα επιτρέπονται"
-------------------------------------------
More information about the Hellug mailing list