Δελτίο τύπου V2.1 (final)

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Mon Sep 30 20:03:01 EEST 2002


Στις 30/Σεπ/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:58, ο/η Theodore J. Soldatos
έγραψε:
> Έκανα κάποιες μικροαλλαγές ακόμα (μπορείτε να τις δείτε στο .diff) με βάση 
> σχόλια που έγιναν εντός και εκτός λίστας (ευχαριστώ όσους έστειλαν σχόλια), 
> κατά την προσωπική μου κρίση μια και δεν γίνεται να είναι όλοι απολύτως 
> ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η τελική έκδοση, μια και έχουμε καθυστερήσει ήδη. 
> Θα περιμένω μέχρι αύριο μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει πολύ έντονη (σε 
> επίπεδο "βέτο" δηλαδή :-)) αντίρρηση ουσίας. Ειδικά τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 
> παρακαλούνται να στείλουν ρητή συγκατάθεση, μια και θα μπουν και τα ονόματά 
> μας από κάτω.

Έκανα μερικές αλλαγές
	- έβγαλα το όνομα από το όνομα του αρχικού αρχείου.
	- έβαλα την ημερομηνία της συνάντησης με τον υπουργό
	(ίσως χρειάζεται και το URL του in.gr. Δεν είναι όλοι
	οι αποδέκτες του δελτίου τύπο αρκετά πορωμένοι για να θυμούνται 	το
θέμα)
	- έβγαλα τη δεύτερη παράγραφο που αναφέρει τα σχόλια του balmer
	καθώς και το σχόλιο επί του σχολίου του υπουργού. Αυτό το 	τελευταίο
μπορούσε να θεωρηθεί βολή κατά του υπουργού.
	Tο βρίσκω σημαντικό να μην αναφερθούμε στα σχόλια του balmer.
	- έκανα μια αναφορά για τη βιομηχανία του 'ιδιόκτητου' 	λογισμικού. Η
αναφορά αυτή ίσως να είναι πολύ εκτεταμμένη, θεωρώ
	όμως σημαντικό να υπάρχει κάποια τουλάχιστον αναφορά. Οι 	αποδέκτες
πάλι, ίσως να μην είναι τόσο πορωμένοι με την 	πληροφορική.
	- δεν υπήρξε αναφορά στην εθνική οικονομία και δεν έκανα 	αναφορά.
Ωστόσο πιστεύω ότι ένα τέτοιο επιχείρημα είναι 	χειροπιαστό και
ευκατανόητο.
	- το γράμμα αυτό είναι καλό να σταλθεί στην i18ngr at hellug.gr για
	έλεγχο ορθογραφίας.
	
	Τα βασικά επιχειρήματα για τη χρήση ελευθέρου λογισμικού πιστεύω ότι θα
πρέπει να είναι
		- ενίσχυση της εθνικής οικονομίας
		- απεμπλοκή από καταστάσεις κλειδώματος στο ιδιόκτητο 		λογισμικό.
		- ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας λογισμικού.

	Οι αποδέκτες του δελτίου τύπου ίσως να μην καταλάβουν τα 3 σημεία που
αναφέρουμε.

σίμος

-------------- next part --------------
Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.)
Hellenic Linux Users Group (HEL.L.U.G.) (*)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2002

Ως πανελληνιος σύλλογος Ελλήνων χρήστών Λίνουξ με μέλη από όλη την Ελλάδα, 
θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τη διαδικασία επιλογής 
λογισμικού για χρήση στη δημόσια διοίκηση με αφορμή τη συνάντηση 
στις 25/09/2002 του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη 
και του αντιπροέδρου της Microsoft Corporation, Steve Ballmer.

Η βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για προσωπικούς υπολογιστές είναι μια αρκετά
νέα βιομηχανία με ιστορία μικρότερη από 25 χρόνια. Κατά τη δεκαετία του
'70, φοιτητές πανεπιστημίων των Η.Π.Α. παρήγαγαν λογισμικό για τους υπάρχοντες
υπολογιστές το οποίο διένεμαν χωρίς περιορισμούς χρήσης στην εκπαιδευτική 
κοινότητα. Εκείνο το διάστημα μερικές εταιρίες είδαν την ευκαιρία να 
θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού, κάτι που ήταν
ενάντια στη φιλοσοφία εκείνης της εποχής. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι μια από αυτές της εταιρίες ήταν η Microsoft και ο συνιδρυτής της Bill Gates.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να αναπτύσσεται η βιομηχανία ιδιόκτητου
(proprietary) λογισμικού που αυτή τη στιγμή ο τζίρος ανέρχεται συνολικά πάνω από 
100 δις δολλάρια [17]. Το ιδιόκτητο λογισμικό μπορεί να αναλυθεί σε 3 συνιστώσες, 
στο λογισμικό συστημάτων (λειτουργικά συστήματα), στο λογισμικό ανάπτυξης 
λογισμικού για τον προγραμματιστή και στο λογισμικό εφαρμογών χρήστη.
Η Ελλάδα έχει γενικά παρουσία στην τρίτη συνιστώσα. Λόγω όμως της παγκοσμιοποίησης
της αγοράς λογισμικού, είναι αρκετά δύσκολο για μια ελληνική εταιρία να
ανταγωνισθεί με ξένες εταιρίες. Είναι τόσο σφοδρός ο ανταγωνισμός που ακόμα
και ξένες εταιρίες αναγκάζονται να βγουν από τη βιομηχανία λογισμικού.
Το αποτέλεσμα είναι να έχουν μείνει λιγοστές εταιρίες όπως η Microsoft που
παρέχει λογισμικό και για τις 3 παραπάνω συνιστώσες. Επίσης, αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός στη βιομηχανία ιδιόκτητου λογισμικού.

Στα μέσα της δεκαετίας του '80, ο Richard Stallman, προερχόμενος από τις
τάξεις των φοιτητών που έγραφαν λογισμικό χωρίς περιορισμούς χρήσης, ξεκίνησε 
τo κίνημα για ελεύθερο λογισμικό με την ίδρυση του Ιδρύματος Ελευθέρου 
Λογισμικού (Free Software Foundation) [18]. Από τις προσπάθειες του Richard 
Stallman χιλιάδες προγραμματιστές συνείσφεραν και συνεισφέρουν στην παραγωγή
λογισμικού και για τις 3 παραπάνω συνιστώσεις.

Η βιομηχανία ιδιόκτητου λογισμικού είναι μια πολύ επικερδής βιομηχανία ιδίως
όταν υπάρχει πλήρης έλεγχος της παγκόσμιας αγοράς. Για την παραγωγή του
λογισμικού απαιτείται μια αρχική επένδυση ενώ για την πώληση του προϊόντος το
κόστος αντιγραφής στα μέσα διάθεσης όπως CD-ROM είναι αμελητέο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να χρειάζεται ένας σχετικά μικρός αριθμός από αγοραστές για τον
ισοσκελισμό των εξόδων. Επιπλέον πωλήσεις, όπως σε νέες χώρες, αντιστοιχούν 
σε καθαρά έσοδα. Με την έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού οι μεγάλες εταιρίες 
ιδιόκτητου λογισμικού διατηρούν την αρχική υψηλή τιμή ακόμα και όταν έχουν
καλύψει τα έξοδά τους κατά πολύ.

Η κατάσταση γίνεται πιο επιβλαβής για τους τελικούς χρήστες με την ανάγκη
αγοράς ανανεωμένης έκδοσης εκ νέου διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
κατασκευαστή λογισμικού. Είναι συνηθισμένη η πρακτική να δίνεται η τρέχουσα
έκδοση ιδιόκτητου λογισμικού σε χαμηλή τιμή με σκοπό να γίνει αγορά της
νεώτερης έκδοσης μέσω της διαδικασίας 'κλειδώματος΄ στον κατασκευαστή.

Η χρήση ιδιόκτητου λογισμικού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα 
συνοδεύεται από μια σειρά ειδικών προβλημάτων, τα οποία καλό είναι να ληφθούν 
σοβαρά υπ' όψην κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή λογισμικού.

Πρέπει κατ' αρχήν να γίνει κατανοητό ότι όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, 
έτσι και η Ελλάδα εργάζεται για την εκπλήρωση των στόχων της ευρωπαϊκής
ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σημαντικό συστατικό της 
προσπάθειας αυτής είναι η επιλογή και χρήση του κατάλληλου λογισμικού.

Τρία είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σε αυτήν την
επιλογή:

1. Η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια δεδομένα, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας Αρθρο 5α.παρ.2 [13]:

"Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η
διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά,
καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19."

Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι να μην υπάρξει 
αποκλειστική συνεργασία με έναν και μοναδικό προμηθευτή λογισμικού. 
Η χρήση ανοιχτών και κοινώς αποδεκτών ως standard τρόπων αποθήκευσης 
δεδομένων εγγυάται αυτήν την ελεύθερη πρόσβαση, αν χρειαστεί και μέσω
της δημιουργίας ελεύθερου [2] συμβατού λογισμικού. Η χρήση των κλειστών 
και κάτω από περιοριστικές αδειες πρωτοκόλων επικοινωνίας και μορφών 
αποθήκευσης δεδομένων του ιδιόκτητου λογισμικού έρχεται σε προφανή 
αντίθεση με τα παραπάνω [12].

2. Η διασφάλιση της διάρκειας των δημοσίων δεδομένων. 
Για να επιτευχθεί η διασφάλιση αυτή, είναι απαραίτητο η λειτουργικότητα
και η συντήρηση του απαραίτητου λογισμικού να μην βασίζεται στην καλή
θέληση των προμηθευτών και στους μονοπωλιακούς όρους που επιβάλλονται 
από αυτούς. Γι αυτόν τον λόγο, η πολιτεία χρειάζεται πληροφοριακά 
συστήματα των οποίων η συνεχής εξέλιξη να είναι εγγυημένη μέσω
της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα αυτών.

3. Η ασφάλεια της Πολιτείας και των πολιτών.
Είναι απαραίτητο η Πολιτεία να μπορεί να βασιστεί σε συστήματα τα οποία 
δε θα επιτρέπουν την μακρόθεν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την κρυφή
(και ανεπιθύμητη) μετάδοση πληροφοριών σε τρίτους. Συστήματα με ελεύθερη
πρόσβαση στον πηγαίο τους κώδικα δίνουν την δυνατότητα συνεχούς επιθεώρησης
από την Πολιτεία και τους Έλληνες πολίτες, σε αντίθεση με το ιδιόκτητο
λογισμικό στην περίπτωση του οποίου η μόνη εγγύηση ασφαλείας που υπάρχει
είναι η καλή θέληση του προμηθευτή.

Βάσει των παραπάνω σημείων, είναι φανερό ότι, σε αντίθεση με το ιδιόκτητο
λογισμικό, το ελεύθερο λογισμικό αποτελεί μια προφανή (και ίσως τη μόνη 
σωστή) λύση για την πληροφοριακή υποδομή της δημόσιας διοίκησης, καθώς είναι
απαλλαγμένο από τα προβλήματα του ιδιόκτητου λογισμικού.

Όλο και περισσότερες χώρες στον κόσμο προωθούν την χρήση ελεύθερου λογισμικού
στην δημόσια διοίκηση, όπως η Γαλλία [3], η Γερμανία [4], οι Ηνωμένες
Πολιτείες, το Περού [14], η Βραζιλία, η Κίνα [10], η Αργεντινή, 
η Κορέα [9], η Σουηδία [7], η Δανία [8], η Μαλαισία [15], η Νορβηγία [11] και άλλες.
Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλεί τις
κυβερνήσεις να ανταλλάξουν λογισμικό (χρησιμοποιώντας άδεια ελεύθερου
λογισμικού [5]) με στόχο την μείωση του κόστους της διοίκησης [6]. Στα δε
ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει η έμφαση για χρήση ελευθέρου λογισμικού [16].

Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθέσιμη μια τεράστια ποικιλία ελεύθερου λογισμικού
η οποία μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες και η ποιότητα του οποίου 
είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ισάξια, και συνήθως ανώτερη,
από αυτήν του ιδιόκτητου λογισμικού.

Καλούμε τον υπουργό και όσους πολιτικούς και μέλη της δημόσιας διοίκησης
ενδιαφέρονται για την σωστή ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής της χώρας
μας να ενημερωθούν για τα τεκταινόμενα στον χώρο της πληροφορικής και για
τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει το ελεύθερο λογισμικό. Το Δ.Σ. και τα
μέλη του συλλόγου μας είναι στην διάθεση παντός ενδιαφερόμενου για να
προσφέρουν αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση.

Το Δ.Σ.,
.......


Σημειώσεις:

[1] Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία, 26-09-2002, σελ. 23

[2] Ο όρος αναφέρεται σε λογισμικό οι χρήστες του οποίου απολαμβάνουν
τεσσάρων βασικών ελευθεριών:
- Της ελευθερίας να χρησιμοποιούν τον λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό.
- Της ελευθερίας να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και
να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του 
λογισμικού αποτελεί προαπαιτούμενο του παραπάνω.
- Της ελευθερίας να αναδιανείμουν αντίγραφα του λογισμικού ώστε να βοηθήσουν
τον συνάνθρωπό τους.
- Της ελευθερίας να βελτιώσουν το λογισμικό και να δώσουν αυτές τις βελτιώσεις
στο κοινό, προσφέροντας στην κοινωνία. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του
λογισμικού αποτελεί προαπαιτούμενο του παραπάνω. 

Ο όρος στα αγγλικά συναντάται ως "free software". Στον χώρο των επιχειρήσεων
συναντάται και ως "open source software".

[3] http://www.cnn.com/2001/TECH/industry/11/27/french.open.source.idg/

[4] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/2023127.stm

[5] http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=highlights&documentID=550

[6] Μια παρουσίαση της πορείας του ελεύθερου λογισμικού στον παγκόσμιο
δημόσιο τομέα μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://linux.oreillynet.com/pub/a/linux/2002/07/15/osgov_timeline.html

[7] http://www.theregister.co.uk/content/4/26787.html

[8] http://www.theregister.co.uk/content/archive/24131.html

[9] http://www.theregus.com/content/archive/23667.html

[10] http://www.theregister.co.uk/content/4/26737.html

[11] http://slashdot.org/article.pl?sid=02/07/15/186251

[12] Το φαινόμενο περιορισμού της πρόσβασης βάσει του προμηθευτή του 
λογισμικού του πελάτη έχει ήδη παρατηρηθεί σε εφαρμογές e-banking ελληνικών
τραπεζών.

[13] http://www.parliament.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp?ArthroID=6

[14] http://www.opensource.org/docs/bill-EngTrans.php

[15] http://star-techcentral.com/tech/story.asp?file=/2002/4/2/itfeature/oss1&sec=technology

[16] http://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm

[17] http://www.sbtdc.org/research/software.pdf

[18] http://www.gnu.org/

* Το HEL.L.U.G. (Ε.Χ.Φ.Λ.Ε.) είναι ένας επίσημα αναγνωρισμένος αφιλοκερδής
σύλλογος με σκοπό (μεταξύ άλλων) την προώθηση του Linux και του ελεύθερου
λογισμικού. Στα μέλη του περιλαμβάνονται επιστήμονες, τεχνικοί, επαγγελματίες
και φοιτητές του χώρου της πληροφορικής. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε
να βρείτε στην σελίδα του συλλόγου:
http://www.hellug.gr

-------------- next part --------------
7,19c7,60
< Ως πανελληνιος σύλλογος Ελλήνων χρήστών Λίνουξ με 
< μέλη από όλη την Ελλάδα, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τις
< θέσεις μας σχετικά με την επιλογή λογισμικού για χρήση στην
< δημόσια διοίκηση με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση του
< υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη και του αντιπροέδρου
< της Microsoft Corporation, Steve Ballmer.
< 
< Προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε για "έντονο ενδιαφέρον 
< του (Steve Ballmer) για τις ανάγκες του δημοσίου σε έργα πληροφορικής" και
< για την "θερμή ανταπόκριση του υπουργού"[1] σε αυτό το ενδιαφέρον.
< Η χρήση ιδιόκτητου (proprietary) λογισμικού στον δημόσιο τομέα συνοδεύεται
< από μια σειρά ειδικών προβλημάτων, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά
< υπ' όψην προτού ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις.
---
> Ως πανελληνιος σύλλογος Ελλήνων χρήστών Λίνουξ με μέλη από όλη την Ελλάδα, 
> θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τη διαδικασία επιλογής 
> λογισμικού για χρήση στη δημόσια διοίκηση με αφορμή τη συνάντηση 
> στις 25/09/2002 του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη 
> και του αντιπροέδρου της Microsoft Corporation, Steve Ballmer.
> 
> Η βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για προσωπικούς υπολογιστές είναι μια αρκετά
> νέα βιομηχανία με ιστορία μικρότερη από 25 χρόνια. Κατά τη δεκαετία του
> '70, φοιτητές πανεπιστημίων των Η.Π.Α. παρήγαγαν λογισμικό για τους υπάρχοντες
> υπολογιστές το οποίο διένεμαν χωρίς περιορισμούς χρήσης στην εκπαιδευτική 
> κοινότητα. Εκείνο το διάστημα μερικές εταιρίες είδαν την ευκαιρία να 
> θέσουν αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού, κάτι που ήταν
> ενάντια στη φιλοσοφία εκείνης της εποχής. Αξίζει να σημειώσουμε
> ότι μια από αυτές της εταιρίες ήταν η Microsoft και ο συνιδρυτής της Bill Gates.
> 
> Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να αναπτύσσεται η βιομηχανία ιδιόκτητου
> (proprietary) λογισμικού που αυτή τη στιγμή ο τζίρος ανέρχεται συνολικά πάνω από 
> 100 δις δολλάρια [17]. Το ιδιόκτητο λογισμικό μπορεί να αναλυθεί σε 3 συνιστώσες, 
> στο λογισμικό συστημάτων (λειτουργικά συστήματα), στο λογισμικό ανάπτυξης 
> λογισμικού για τον προγραμματιστή και στο λογισμικό εφαρμογών χρήστη.
> Η Ελλάδα έχει γενικά παρουσία στην τρίτη συνιστώσα. Λόγω όμως της παγκοσμιοποίησης
> της αγοράς λογισμικού, είναι αρκετά δύσκολο για μια ελληνική εταιρία να
> ανταγωνισθεί με ξένες εταιρίες. Είναι τόσο σφοδρός ο ανταγωνισμός που ακόμα
> και ξένες εταιρίες αναγκάζονται να βγουν από τη βιομηχανία λογισμικού.
> Το αποτέλεσμα είναι να έχουν μείνει λιγοστές εταιρίες όπως η Microsoft που
> παρέχει λογισμικό και για τις 3 παραπάνω συνιστώσες. Επίσης, αυτή τη στιγμή
> δεν υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός στη βιομηχανία ιδιόκτητου λογισμικού.
> 
> Στα μέσα της δεκαετίας του '80, ο Richard Stallman, προερχόμενος από τις
> τάξεις των φοιτητών που έγραφαν λογισμικό χωρίς περιορισμούς χρήσης, ξεκίνησε 
> τo κίνημα για ελεύθερο λογισμικό με την ίδρυση του Ιδρύματος Ελευθέρου 
> Λογισμικού (Free Software Foundation) [18]. Από τις προσπάθειες του Richard 
> Stallman χιλιάδες προγραμματιστές συνείσφεραν και συνεισφέρουν στην παραγωγή
> λογισμικού και για τις 3 παραπάνω συνιστώσεις.
> 
> Η βιομηχανία ιδιόκτητου λογισμικού είναι μια πολύ επικερδής βιομηχανία ιδίως
> όταν υπάρχει πλήρης έλεγχος της παγκόσμιας αγοράς. Για την παραγωγή του
> λογισμικού απαιτείται μια αρχική επένδυση ενώ για την πώληση του προϊόντος το
> κόστος αντιγραφής στα μέσα διάθεσης όπως CD-ROM είναι αμελητέο. Αυτό έχει ως
> αποτέλεσμα να χρειάζεται ένας σχετικά μικρός αριθμός από αγοραστές για τον
> ισοσκελισμό των εξόδων. Επιπλέον πωλήσεις, όπως σε νέες χώρες, αντιστοιχούν 
> σε καθαρά έσοδα. Με την έλλειψη πραγματικού ανταγωνισμού οι μεγάλες εταιρίες 
> ιδιόκτητου λογισμικού διατηρούν την αρχική υψηλή τιμή ακόμα και όταν έχουν
> καλύψει τα έξοδά τους κατά πολύ.
> 
> Η κατάσταση γίνεται πιο επιβλαβής για τους τελικούς χρήστες με την ανάγκη
> αγοράς ανανεωμένης έκδοσης εκ νέου διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
> κατασκευαστή λογισμικού. Είναι συνηθισμένη η πρακτική να δίνεται η τρέχουσα
> έκδοση ιδιόκτητου λογισμικού σε χαμηλή τιμή με σκοπό να γίνει αγορά της
> νεώτερης έκδοσης μέσω της διαδικασίας 'κλειδώματος΄ στον κατασκευαστή.
> 
> Η χρήση ιδιόκτητου λογισμικού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα 
> συνοδεύεται από μια σειρά ειδικών προβλημάτων, τα οποία καλό είναι να ληφθούν 
> σοβαρά υπ' όψην κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή λογισμικού.
22c63
< έτσι και η Ελλάδα εργάζεται για εκπλήρωση των στόχων της ευρωπαϊκής
---
> έτσι και η Ελλάδα εργάζεται για την εκπλήρωση των στόχων της ευρωπαϊκής
46c87
< 2. Η διασφάλιση της μονιμότητας των δημοσίων δεδομένων. 
---
> 2. Η διασφάλιση της διάρκειας των δημοσίων δεδομένων. 
49c90
< θέληση των προμηθευτών και στις μονοπωλιακούς όρους που επιβάλλονται 
---
> θέληση των προμηθευτών και στους μονοπωλιακούς όρους που επιβάλλονται 
51c92
< συστήματα η συνεχής εξέλιξη των οποίων πρέπει να είναι εγγυημένη μέσω
---
> συστήματα των οποίων η συνεχής εξέλιξη να είναι εγγυημένη μέσω
56c97
< δεν θα επιτρέπουν την μακρόθεν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την κρυφή
---
> δε θα επιτρέπουν την μακρόθεν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την κρυφή
71c112
< η Κορέα [9], η Σουηδία [7], η Δανία [8], η Νορβηγία [11] και άλλες.
---
> η Κορέα [9], η Σουηδία [7], η Δανία [8], η Μαλαισία [15], η Νορβηγία [11] και άλλες.
74c115,116
< λογισμικού [5]) με στόχο την μείωση του κόστους της διοίκησης [6].
---
> λογισμικού [5]) με στόχο την μείωση του κόστους της διοίκησης [6]. Στα δε
> ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχει η έμφαση για χρήση ελευθέρου λογισμικού [16].
137a180,187
> 
> [15] http://star-techcentral.com/tech/story.asp?file=/2002/4/2/itfeature/oss1&sec=technology
> 
> [16] http://www.cordis.lu/ist/ka4/tesss/impl_free.htm
> 
> [17] http://www.sbtdc.org/research/software.pdf
> 
> [18] http://www.gnu.org/


More information about the Hellug mailing list