Μας ψάχνει η Sun...

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Mon Sep 23 21:39:01 EEST 2002


Στις 19/Σεπ/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:48, ο/η Theodore J. Soldatos
έγραψε:
> Χαιρετώ,
> 
> Λάβαμε ένα e-mail στο board at hellug.gr από την marketing director της Sun στην 
> Ελλάδα. Μας ζήτησε μια συνάντηση για να μιλήσουμε για τυχόν συνεργασία της Sun 
> με την ελληνική κοινότητα Linux. Κανονίστηκε μια συνάντηση για τις 24 του 
> μηνός, απόγευμα, όπου θα παρευρεθούν εγώ, ο Παναγιώτης Κατσαλούλης και κατά 
> πάσα πιθανότητα και ο Κώστας Τοπογλίδης - το υπόλοιπο Δ.Σ. είναι στας επαρχίας.
> 
> Αν έχετε κάποιες σκέψεις για το θέμα, πράγματα που ίσως θα ήταν καλό να 
> ρωτηήσουμε κλπ, ευπρόσδεκτα.
> 
> Νεώτερα μετά την συνάντηση.

Θα αναφερθώ στα παρακάτω επιγραμματικά :( λόγω έλλειψης χρόνου.

. Ένα σημαντικό θέμα είναι η ελληνοποίηση του GNOME. 
H Sun προχώρησε στη μετάφραση του GNOME σε άλλες γλώσσες και να βάλει τη
"βούλα" της επίσημης μετάφρασης. Σε γράμμα που προώθησα στη λίστα i18ngr
(από τη λίστα gnome-i18n) αναφερόταν ότι η Sun είχε στα σχέδια να
συμπεριλάβει επιπλέον γλώσσες από τις τυπικές (αναφορά:
http://lists.hellug.gr/pipermail/i18ngr/2002/001283.html)
Το βασικό κομμάτι του GNOME 2.0 είναι μεταφρασμένο κατά 50%. To
"glossary" κατά %70.

. H Sun μίλησε στις λίστες των γραμματοσειρών (fonts at xfree86.org) για να
ενδεχόμενο δουλειάς με γραμματοσειρές. Αυτό που θέλουμε είναι στις
υποστηριζόμενες οικογένειες να υπάρχουν και οι ελληνικοί χαρακτήρες. Δεν
ξέρω ποιες είναι η υποστηριζόμενες οικογένειες ή κατά πόσο έχουν
ελληνικούς χαρακτήρες. Είναι σημαντικό να υπάρχει η υποστήριξη και τα
κείμενα που έχουν αγγλικά ΚΑΙ ελληνικά να είναι ευπαρουσίαστα και να μην
χτυπάει στο μάτι ότι η γραμματοσειρά είναι διαφορετική.

. Η Sun κάνει εσωτερικά τη μετάφραση (μηνύματα ) του OpenOffice στα
ελληνικά. Ρωτάμε πως πάει η μετάφραση κτλ.

. Τα Μακ.Περ. (makper.gr) κάνουν τη μετάφραση της τεκμηρίωσης του
OpenOffice στα ελληνικά. Ρωτάμε πως πάει το έργο.

σίμος

More information about the Hellug mailing list