Μας ψάχνει η Sun...

Theodore J. Soldatos theodore at eexi.gr
Thu Sep 19 14:53:01 EEST 2002


Χαιρετώ,

Λάβαμε ένα e-mail στο board at hellug.gr από την marketing director της Sun στην 
Ελλάδα. Μας ζήτησε μια συνάντηση για να μιλήσουμε για τυχόν συνεργασία της Sun 
με την ελληνική κοινότητα Linux. Κανονίστηκε μια συνάντηση για τις 24 του 
μηνός, απόγευμα, όπου θα παρευρεθούν εγώ, ο Παναγιώτης Κατσαλούλης και κατά 
πάσα πιθανότητα και ο Κώστας Τοπογλίδης - το υπόλοιπο Δ.Σ. είναι στας επαρχίας.

Αν έχετε κάποιες σκέψεις για το θέμα, πράγματα που ίσως θα ήταν καλό να 
ρωτηήσουμε κλπ, ευπρόσδεκτα.

Νεώτερα μετά την συνάντηση.

Θ.

-- 
Theodore=J.=Soldatos=_\_======================================================
=  theodore at eexi.gr =_/_====== "Greed is never good" - Linus Torvalds ========
=   bafh at hellug.gr  =_\_============ http://w4u.eexi.gr/~theodore ============
=   tsol at space.gr   =_/_==================== Space Hellas ====================
More information about the Hellug mailing list