Πώς να αναφέρετε σφάλματα στις μεταφράσεις GNOME

Simos Xenitellis simos74 at gmx.net
Sun Aug 18 16:58:41 EEST 2002


Στο bugzilla (σύστημα αναφοράς και διαχείρισης σφαλμάτων λογισμικού) του
GNOME έχει δημιουργηθεί ειδική περιοχή για την αναφορά σφαλμάτων στις
ελληνικές μεταφράσεις.

Για την αναφορά ενός σφάλματος μετάφρασης, έχετε δύο κατευθύνσεις

1. Πηγαίνετε στο
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=l10n

Δηλώνετε τα παρακάτω
	- έκδοση (GNOME 1.4 ή GNOME 2.0).
	- συστατικό (Greek)
	- τίτλο
	- περιγραφή

Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη του bugzilla, είναι πολύ εύκολο να
αποκτήσετε. Αρκεί να δώσετε την ηλεκ. διεύθυνση και θα λάβετε τον
κωδικό. Μετά συνδεθείτε μια φορά και ο κωδικός θα παραμείνει σε cookie.

2. Εκτελέστε το Βοηθό Σφαλμάτων (Bug Buddy, εφαρμογή "bug-buddy").
Έπειτα
	- δώστε κάποια στοιχεία για επικοινωνία (μόνο την πρώτη φορά)
	- δώστε ένα τίτλο και μια περιγραφή
		είναι σημαντικό τα στοιχεία αυτά να είναι βοηθούν στον
		έυκολο εντοπισμό του εσφαλμένου μηνύματος
	- επιλέξτε στη στήλη Προϊόν (Product) το "l10n" (localisation)
	- επιλέξτε στη στήλη Συστατικό (Component) το "Greek"
	(θα σας ζητηθεί να δηλώσετε έκδοση, δώστε την έκδοση του GNOME, 		1.4 ή
2.0)
	- επιλέξτε "Αποστολή αναφοράς".

To "GNOME 2.0 core" έχει μεταφραστεί κατά %55 στα ελληνικά
(http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.0-core/, στήλη
"el") και σε λίγες μέρες θα φανεί στην κατηγορία "Partially supported
languages (%50+)" του http://www.gnome.org/i18n/. Στόχος είναι να
περάσει στην κατηγορία "Supported languages (%80+)".

Για την υπάρχουσα έκδοση "GNOME 1.4 core" έχει μεταφραστεί κατά %76
(http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-1.4-core/).

Για να βοηθήσετε στις μεταφράσεις στα ελληνικά ελευθέρου λογισμικού,
μπορείτε να γραφτείτε στη λίστα i18ngr
(http://lists.hellug.gr/i18ngr.php3).

σίμοςMore information about the Hellug mailing list